pondelok, 15. apr. 2024
Výzva vodární: do konca roka je každý povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu

Výzva vodární: do konca roka je každý povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu

20.7.2021, 13:24
www.samorin.sk

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v Šamoríne upozorňuje našich obyvateľov, že podľa § 42bb zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je vlastník stavby alebo pozemku povinný splniť si povinnosť – pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31. decembra 2021. Povinnosť pripojenia sa nevzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré majú povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami (t.j. vodotesnú žumpu) alebo primeraný systém (domová čistička odpadových vôd).

Vodárne zároveň upozorňujú, že všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí nebudú mať svoju nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu a nepreukážu zákonnú likvidáciu odpadových vôd, budú nahlasovať odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Dunajská Streda a následne budú riešení v priestupkovom konaní s možnosťou uloženia pokút.

V prípade otázok Vám radi pomôžu pracovníci zákazníckeho centra v Dunajskej Strede na telefónnych číslach:
právnické osoby a fzické osoby-podnikatelia – 031-773 7333
súkromné osoby – 031-773 7311, 031-773 7321.

Copyright © 2024 Šamorínčan