štvrtok, 25. júl. 2024
Výzva na orezanie stromov zasahujúcich do elektrického vedenia

Výzva na orezanie stromov zasahujúcich do elektrického vedenia

22.11.2021, 08:19
www.samorin.sk

Západoslovenská distribučná, a. s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach, a to najneskôr do 31. januára 2021.

Copyright © 2024 Šamorínčan