sobota, 13. júl. 2024
Výrub stromov na Kláštornej

Výrub stromov na Kláštornej

15.4.2021, 08:26
www.samorin.sk

Viacerí naši čitatelia nám poslali do redakcie fotky výrubu stromov na Kláštornej ulici (v galérii).

Medzitým sa na stránke mesta objavil článok vysvetľujúci tento výrub. Článok prinášame v plnom znení.

V súvislosti s realizáciou I. etapy projektu Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov aktuálne prebieha výrub stromov na Kláštornej ulici a pri ceste Négyeseki. V lokalite bude vyrúbaných celkovo 62 stromov, namiesto ktorých vysadí samospráva v rámci náhradnej výsadby 250 sadeníc a to 12 hrabov obyčajných, 3 jasene úzkolisté a 13 višní chĺpkatej na území mesta, predovšetkým na Kláštornej ulici a v parku pri reštaurácii Tornyos, ďalších 75 sadeníc lipy malolistej a 5 sadeníc dubu balkánskeho pri poľných cestách, na území mestských častí Kráľovianky a Bučuháza.

V blízkosti Šámotu vznikne na parcele mesta s rozlohou cca. 10 árov ovocná záhrada so 114-mi hruškami, s 28-mi jabloňami, čerešňami a slivkami. Celkovo teda bude vysadených 250 sadeníc v hodnote 55.784,20 eur. Časť sadeníc už bola vysadená pracovníkmi mestskej spoločnosti Area Šamorín, s.r.o. pozdĺž cesty vedúcej k starému cintorínu v Bučuháze.

V rámci náhradnej výsadby budú vysadené aj rôzne okrasné kry; v intraviláne mesta na území s rozlohou cca. 200 zemolezov lesklých, kým v extraviláne na území s rozlohou približne 500 vtáčích zobov, tavolí kalinolistých, kalín obyčajných, a rôznych ruží. Hodnota krov je 4.140 eur.

Výrubu stromov pri ceste Négyeseki predchádzalo povoľovacie konanie, ktorého účastníkmi boli aj orgány ochrany životného prostredia. Predstavitelia Štátnej ochrany prírody SR vyjadrili názor, že mesto predložilo premyslený návrh náhradnej výsadby, ktorý vytvorením biokoridorov uprostred polí prispeje k zvyšovaniu biodiverzity. Na základe návrhu predstaviteľov samosprávy bol pôvodne projekt čiastočne zmenený, aby mohli byť zachované tri staré platany. Väčší zásah do trasovania sa nemohlo uskutočniť, pretože okolité parcely sú v súkromnom vlastníctve a mesto môže stavať len na vlastnom pozemku. Dúfame, že nová cyklotrasa prispeje k udomácneniu ekologických foriem dopravy v našom meste.

 

Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Výrub stromov na Kláštornej
Copyright © 2024 Šamorínčan