sobota, 13. júl. 2024
Vodohospodári čistili príbrežné lokality Vodného diela Gabčíkovo

Vodohospodári čistili príbrežné lokality Vodného diela Gabčíkovo

27.6.2022, 16:57
TASR

Tri príbrežné lokality Vodného diela Gabčíkovo vyčistili pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja zamestnanci Vodohospodárskej výstavby z Bratislavy, Gabčíkova, Čunova a Žiliny. Za niekoľko hodín stihli vyzbierať 200 kilogramov odpadu, informoval o tom generálny riaditeľ podniku Vladimír Kollár.

Pracovníci sa venovali lokalite vrátane úsekov pravostrannej a ľavostrannej hrádze prívodného kanála a viacerých parkovísk. Vyzbieraný odpad tvorili prevažne plechovky, plasty, ale aj odpad z domácností, ako linoleum, prikrývky či kanistre.

"Všetok vyzbieraný materiál bude vyseparovaný a ekologicky zlikvidovaný. Výpočet našich environmentálnych aktivít sa týmto zberom nekončí, tento rok sme čistili spolu s ministerstvom životného prostredia aj dunajské brehy pri Čunove a so žilinskými dobrovoľníkmi okolie Vodného diela Žilina. Onedlho chystáme ďalšie vzdelávacie akcie pre deti a mládež," avizoval Kollár.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan