piatok, 21. jún. 2024
Vodný zdroj Šamorín v ohrození

Vodný zdroj Šamorín v ohrození

1.5.2021, 06:00
OZ Za našu vodu
Developer zahájil výstavbu na rozsiahlej ploche v AKTUÁLNE schvaľovanom ochrannom pásme NAJVÝZNAMNEJŠIEHO vodárenského zdroja na Slovensku.
Tento zdroj má plánovanú kapacitu 3300 l/s, ktorá by Slovenskej republike umožňovala zásobovať pitnou vodou s kvalitou stolovej vody POLOVICU svojho územia.
Ak bude výstavba pokračovať, pre vodárenský zdroj Šamorín to bude znamenať zníženie jeho výdatnosti na 600 l/s.
Trúfalosť developera zrejme pramení z jeho presvedčenia, že Slovenská republika nie je schopná v súboji s jeho právnymi obštrukciami chrániť a zachrániť pre svojich občanov pitnú vodu. Ide pritom o celospoločenský záujem, pretože nenávratné znehodnotenie takto kvalitného a výdatného zdroja pitnej vody je priamym ohrozením bezpečnosti Slovenska.
Vyzývame štátnych úradníkov, aby konali v záujme Slovenskej republiky a urobili všetko pre záchranu vodného zdroja Šamorín.
Ak tento boj títo konkrétni úradníci prehrajú, prehráme najmä my, pretože podobný vodárenský zdroj na Žitnom ostrove už, bohužiaľ, NIKDY nevznikne.
Copyright © 2024 Šamorínčan