streda, 17. apr. 2024
hviezdoslavov stavby

Vo Hviezdoslavove začína stavebný ruch

1.7.2020, 11:54
www.hviezdoslavov.sk

Už teraz - v letných mesiacoch - začína výstavba hneď niekoľkých tzv. "veľkých" projektov občianskej vybavenosti vo Hviezdoslavove. Mesiace dôkladných príprav; mesiace zverejňovaní, schvaľovaní a pripomienkovaní urbanistických štúdií a ich zadaní verejnosťou, či na komisiách a zastupiteľstvách; mesiace intenzívnych obstarávaní, rokovaní s investormi a analýz a, napokon, v prípade základnej školy s telocvičňou a nového kostola i komunitného centra aj proces výmeny pozemkov = to všetko sú, prirodzene, nevyhnutné procesy, na konci ktorých by mala stáť životaschopná a zdravá samospráva.

V lete 2020 teda započne hneď týchto niekoľko dlhoočakávaných projektov, ktoré dnes už nie sú tajomstvom.

Tie najočakávanejšie sú:

1. Pavilón cirkevnej ZŠ v lokalite Pažiť (súčasné centrum, oproti OÚ, Školská ul.)

2.  Areál Senecká (Ul. Čerešňárka, resp. Senecká cesta)

Areál Senecká bude obsahovať:

supermarket s doplnkovými funkciami,

obchodnú galériu (dom služieb) I,

obchodnú galériu (dom služieb) II,

zdravotné stredisko s dopln. funkciami,

chodník pre peších smerom na ŽST Kvetoslavov.

Nasledujúce obdobie tak bude vo Hviezdoslavove pomerne čulý stavebný ruch - aj touto cestou Vás preto naozaj prosíme o trpezlivosť - zvlášť z dôvodu, že už teraz ide o dopravne exponované lokality. Verím však, že aj toto obdobie spoločne zvládneme a budeme sa tešiť z nových možností, ktoré Hviezdoslavov ponúka.

Copyright © 2024 Šamorínčan