streda, 24. júl. 2024
vlastivedne muzeum

Vlastivedný dom bude zatvorený do konca roka

15.10.2020, 12:44
www.samorin,sk

Žitnoostrovské múzeum oznamuje našim obyvateľom, že Vlastivedný dom v Šamoríne bude od 15. októbra 2020 až do konca roka z dôvodu rekonštrukcie zadného traktu objektu zatvorený.

Z iniciatívy miestnej organizácie Csemadoku v Šamoríne, za pomoci a pracovitosti oddaných zakladateľov bol Vlastivedný dom otvorený ešte v minulom storočí, v roku 1976. Vystavené exponáty a materiál zo zbierok vtedajších stredoškolákov vedených ich pedagógmi a odborníkmi ako aj dobová poľnohospodárska zbierka a ďalšie vystavené náradia na dvore a pod kôlňou od osemdesiatich rokov minulého storočia sú súčasťou exponátov detašovaného pracoviska Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.

Rekonštrukciu už značne ošarpanej budovy, začal Úrad TTSK ako zriaďovateľ na podnet vtedajších poslancov ešte pred voľbami do krajských samospráv pred rokom 2017. Na niekoľko etáp trvajúcu obnovu ako aj okolia a nádvoria vyčlenila župa 159 tisíc eur. Počas začínajúcej sa rekonštrukcie bude obnovená kôlňa Vlastivedného domu.

Copyright © 2024 Šamorínčan