streda, 29. máj. 2024
Vláda navrhuje sprísniť boj proti COVID-19. Bude sa viac kontrolovať a budú vyššie pokuty

Vláda navrhuje sprísniť boj proti COVID-19. Bude sa viac kontrolovať a budú vyššie pokuty

11.11.2021, 09:13
Oznam

Vláda schválila schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia Covid-19. Zamestnávatelia budú môcť žiadať potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia. 

Prehľad navrhovaných opatrení:

 

Covid pasy a kontrola: Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním na ochorenie Covid-19, potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Zamestnanec si môže testovanie zabezpečiť sám, alebo mu ho bezplatne zabezpečí zamestnávateľ. Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, malo by sa to kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy. "Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napr. náhrade mzdy, čerpaní dovolenky," uvádza sa v materiáli.

Ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky dostáva služobné voľno bez nároku na plat.

Viac moci pre hygienikov: Počas krízovej situácie by z dôvodu ochorenia Covid-19 malo byť možné uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta. Okamžite uzatvoriť prevádzku, prípadne jej časť, z dôvodu porušenia nariadených opatrení bude možné až na 30 dní.

Policajt by tiež mohol od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie Covid-19.

Vyššie pokuty: Ak osoba urazí zdravotníkov, sfalšuje covid pas alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak by malo byť možné uložiť jej pokutu do 1000 eur. Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur. Za priestupy spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu by mala byť pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.

Pandemická péenka: Podľa nových pravidiel by sa mala pandemická PN od 1. decembra dostať na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.

Ak sa epidemická situácia bude naďalej zhoršovať, opatrenia by sa mohli sprísniť ešte viac.

Copyright © 2024 Šamorínčan