nedeľa, 26. máj. 2024
V Trnavskom kraji sa množia sťažnosti na kolobežkárov

V Trnavskom kraji sa množia sťažnosti na kolobežkárov

12.5.2021, 13:33
KR PZ Trnava

Polícia Trnavského kraja eviduje zvýšený počet sťažností od občanov týkajúcich sa jazdcov na elektrických kolobežkách. Najviac sťažností sa týka arogantnej a rýchlej jazdy po chodníkoch, parkovania kolobežiek a spôsobu jazdy „v páre“. Jazdu vo dvojici nepraktizuje len mládež, ale na kolobežkách je často vidieť aj rodičov s deťmi. Situácia sa zhoršila najmä s nástupom teplejšieho počasia a možnosti využitia zdieľaných zelených kolobežiek.  

Základné pravidlá jazdy na elektrickej kolobežke:

VEK

-          zelené kolobežky – nad 18 rokov

-          elektrické kolobežky – nad 15 rokov

-          deti mladšie ako 15 rokov smú jazdiť na elektrických kolobežkách len na cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny

OSTATNÉ PRAVIDLÁ

-        pokiaľ jazdíte po chodníku, vaša rýchlosť nesmie prekročiť rýchlosť chôdze,

-        jazdí sa vpravo, pričom sa nesmú ohroziť ani obmedziť chodci či cyklisti,

-        na kolobežke sa smie viezť človek vždy len sám,

-         pokiaľ idú viacerí kolobežkári, môžu ísť len jednotlivo za sebou, nie vedľa seba,

-         riadidlá musia držať oboma rukami, jednu ruku môžu uvoľniť len v prípade, ak s ňou ukazujú zmenu smeru jazdy,

-         počas jazdy nikdy nesmiete používať mobil alebo iné zariadenie, nesmie sa viesť pes ani iné zviera,

-         pokiaľ jazdíte v meste, obci alebo na cestičke pre cyklistov, hladina alkoholu vo vašom dychu nesmie prekročiť 0,5 promile. Na iných miestach je tolerancia alkoholu nulová,

-        elektrickú kolobežku zaparkujte tak, aby netvorila prekážku pre ostatných.

V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel sú policajti oprávnení uložiť kolobežkárovi blokovú pokutu. Pokiaľ ide o alkohol, sankcia sa môže vyšplhať až na 650 eur.

Každý vodič, či už motorového, alebo nemotorového vozidla, zodpovedá za svoju jazdu a tým aj za prípadné spôsobené zranenia seba a iných osôb. Majitelia zdieľaných kolobežiek si stanovujú, okrem zákonných pravidiel, aj svoje vlastné, s ktorými každý užívateľ musí pred ich použitím vopred súhlasiť. V prípade porušenia týchto pravidiel nesie zodpovednosť sám vodič elektrickej kolobežky.

Začiatočníkom na elektrických kolobežkách odporúčame, aby si svoje zručnosti najskôr otestovali mimo frekventovaných miest a rýchlosť zvolili podľa svojich schopností.

Video o správnom používaní elektrických kolobežiek môžete nájsť aj na FB stránke Polícia Slovenskej republiky:

https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/3546808872015976

Copyright © 2024 Šamorínčan