pondelok, 27. máj. 2024

V synagóge vystavuje Šamorínčan Kristián Németh

11.12.2019, 10:10
Slávka Gáborová

Aj keď človek už teraz nemá veľa času a myslí najmä na prichádzajúce Vianoce, je dobré sa občas zastaviť. A možno aj v synagóge, kde aktuálne vystavuje talentovaný šamorínsky výtvarník Kristián Németh. Jeho výstava sa skončí 20. decembra.

Némethove dielo opisujú tieto slová kurátora Michala Stolárika.  „Výstavný projekt Monument of Possible Fall predstavuje najnovšiu tvorbu multimediálneho umelca Kristiána Németha a zároveň je praktickým vyústením jeho doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri vvv Martina Piačeka. Kristián vo svojom umeleckom programe pokračuje v kontinuálnom záujme o témy týkajúce sa katolíckej cirkvi, spochybňuje jej zadefinované dogmy, ako aj jej silu, stabilitu a dôležitosť. Cirkev však nekritizuje len tak z plezíru. Aj napriek tomu, že s ňou vo väčšine principiálnych východísk nesúhlasí, zaujíma ho a podnecuje k umeleckej tvorbe. Tá prirodzene osciluje medzi všeobecne známymi poznatkami a osobnými skúsenosťami i fascináciou, striedajúc abstraktné a symbolizujúce formy s konkrétnymi. Každý nový projekt či samostatné umelecké dielo autor stavia na ideách svojich minulých počinov, rozvíja ich a posúva ďalej.“

V synagóge vystavuje Šamorínčan Kristián Németh
V synagóge vystavuje Šamorínčan Kristián Németh
V synagóge vystavuje Šamorínčan Kristián Németh
V synagóge vystavuje Šamorínčan Kristián Németh
Copyright © 2024 Šamorínčan