štvrtok, 25. júl. 2024
V sobotu sa otvorí trhovisko. Má to však podmienky

V sobotu sa otvorí trhovisko. Má to však podmienky

23.4.2020, 06:26
Peter Gábor
ilust.obrázok

V súlade s práve prebiehajúcou prvou fázou uvoľňovania karanténnych opatrení si budete môcť nakúpiť ovocie a zeleninu aj na našom trhovisku. Otvorené bude v sobotu 25. apríla 2020 v čase od 6.00 hod. do 12.00 hod.

Trhovníci aj návštevníci však budú musieť dodržať určité podmienky. (po kliknutí na čítaj ďalej)

Na poriadok bude dohliadať Mestská polícia, vstup budú koordinovať zamestnanci spoločnosti Area Šamorín s.r.o. V prípade, že všetci predajcovia i kupujúci dodržia stanovené pravidlá resp. pokyny, bude trhovisko fungovať v tomto režime do odvolania; v opačnom prípade mesto trhovisko opäť zavrie, uvádza sa na stránke mesta.

Každý predávajúci, ktorý má platné povolenie na predaj na Mestskom trhovisku v Šamoríne a riadne uzatvorenú nájomnú zmluvu na predajný stôl, bude mať umožnený predaj na trhovisku za predpokladu, že dodrží nasledovné podmienky:

– vstup a predaj iba s ochrannými rukavicami a rúškom,
– predajcovia musia mať pri sebe dezinfekčný prostriedok,
– predaj pri každom stole je povolený iba jednému predajcovi,
– je potrebné dodržiavať minimálne 2 metrový odstup,
– predajcovia sú povinní riadiť sa pokynmi správcu trhoviska.

Pokyny pre návštevníkov:

– vstup iba s ochrannými rukavicami a rúškom,
– limitovaný počet kupujúcich na trhovisku podľa pokynov správcu trhoviska,
– dodržiavanie minimálne  2 metrového odstupu.

 
Na trhovisku bude otvorený jeden vchod pre vstup a jeden pre výstup, pohyb po trhovisku bude jednosmerný, aby ľudia nemohli kráčať oproti sebe. Povolený je len predaj sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan