piatok, 21. jún. 2024
V Šamoríne vznikne slovenská základná škola, prvých žiakov privíta už v septembri

V Šamoríne vznikne slovenská základná škola, prvých žiakov privíta už v septembri

13.5.2022, 13:25
TTSK

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Trnave vytvorí základné školy s vyučovacím jazykom slovenským v Galante a Šamoríne. Chce tým prispieť k zmierneniu problému, ktorý vznikol v dôsledku dynamického rozvoja obcí, kde nie sú vytvorené podmienky na základné vzdelávanie sa detí v slovenskom materinskom jazyku.

„Už nejaký čas je možné pozorovať výrazný nárast počtu obyvateľov slovenskej národnosti na zmiešanom, slovensko-maďarskom území. V tejto súvislosti župa už nejaký čas vníma dopyt po vzdelávaní v slovenčine. Už minulý rok sme reagovali a krajské zastupiteľstvo sa zaoberalo vytvorením základnej školy v Šamoríne pre spádovú oblasť obcí Rohovce, Lehnice, Kyselica alebo Báč. Som rád, že sme v našich stredných školách v Galante a Šamoríne našli priestory, v ktorých vytvoríme podmienky aj pre základné školy. Prví žiaci by do tried mali nastúpiť v septembri tohto roka, uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Základné školy zriadi Regionálny úrad školskej správy v Trnave. V školskom roku 2022/2023 sa počíta s otvorením jednej triedy prvého ročníka v Galante a s otvorením jednej triedy prvého ročníka a jednej triedy priateho ročníka v Šamoríne.

Základné školy vzniknú v priestoroch župných stredných škôl, konkrétne SOŠ obchodu a služieb v Galante a Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne. Na stavebnej adaptácii budov sa má finančne podieľať Trnavský samosprávny kraj a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2024 Šamorínčan