sobota, 2. mar. 2024
DSCF5537

V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov

26.9.2019, 13:17
Slávka Gáborová

V Šamoríne má vzniknúť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadu s kapacitou do 150 000 ton ročne. Investorom je spoločnosť Palkov, ktorá chce stredisko umiestniť v priestoroch bývalých vinárskych závodov. Areál je nevyužívaný zhruba od roku 2004.

„Radi by sme upozornili na realizáciu zberného dvora s kapacitou 150 000 ton ročne. Pri takom objeme je to približne 34 kamiónov denne sedem dní v týždni. Máme za to, že to môže mať negatívny vplyv na dopravu a obyvateľov mesta Šamorín,“ uviedlo Občianske združenie Ochrana prírody Podunajska.

Informácie o investičnom zámere sa nachádzajú na stránke enviroportálumesta. To projekt rezolútne odmieta.

„Predložený zámer prestavby existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov je podľa Mesta Šamorín neaplikovateľný. Hlavnými dôvodmi nesúhlasu sú plánovaná intenzita zhodnocovanie odpadov, manipulácia s nebezpečným odpadom, zaťaženie životného prostredia hlukom, prašnosťou a so zvýšenou intenzitou dopravy. V neposlednom rade posudzujeme aj negatívny dopad na existujúcu susednú zástavbu s rodinnými domami. Mesto Šamorín je jednoznačne proti tomuto zámeru,“ uviedol Péter Simon, vedúci odboru výstavby, dopravy a životného prostredia Mestského úradu Šamorín.

Podľa predloženého investičného zámeru chce spoločnosť Palkov začať s prípravou už v tomto roku. Rekonštrukčné práce na objektoch by sa mali skončiť do marca 2020.

Napríklad sklad chemikálií a sklad nebezpečných látok sa má nachádzať v priestoroch haly a bývalej kvasnej pivnice a v priestoroch bývalej lisovne. Počet týchto skladov má byť tri až päť.

V stredisku by malo pracovať 30 ľudí. Z toho piati v administratíve a 25 zamestnancov vo výrobe.

V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov
Copyright © 2024 Šamorínčan