sobota, 13. júl. 2024
V rekordne krátkom čase úspešná petícia. Ďakujeme!

V rekordne krátkom čase úspešná petícia. Ďakujeme!

2.3.2019, 18:23
František Sztruhár

Milí Šamorínčania, milí priatelia,

piatok 1. 3. 2019 bol deň, keď sa petícia s názvom  „Zastavenie správneho konania vo veci výrubu 148 stromov vo vetrolame pri parku Pomlé a nájdenie spoločného riešenia ochrany prírody a športového využitia daného priestoru“, ktorú sme spustili  v piatok 8. februára, dostala do svojej finálnej fázy.

Zbieranie podpisov prebiehalo približne dva aj pol týždňa aj za pomoci dobrovoľníkov, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme za pomoc aj podporu. Petícia bola v piatok 1. 3. 2019 predsedom petičného výboru odovzdaná na podateľni mestského úradu.

Za uvedené časové obdobie sa nám podarilo vyzbierať celkovo 1 285 platných podpisov, z ktorých 941 bolo z nášho mesta a 342 z iných miest. Na základe uvedených čísel petičná komisia vyhodnotila, že bola splnená zákonom stanovená kvóta pre odovzdanie petície.

Myslíme si, že uvedený počet podpisov je postačujúci a to z týchto dvoch veľmi dôležitých dôvodov:

  1. Stavebník FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN a. s. vlastní právoplatné stavebné povolenie ešte z roku 2018, ale stále nemá kladné vyjadrenie k výrubu stromov na danom území od Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
  2.  Mesto Šamorín v deň spustenia petície 8.2.2019 prerušilo konanie vo veci výrubu stromov pre žiadateľa FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN a. s. na dobu 30 dní z dôvodu riadneho dopracovania projektu a adekvátnej výsadby nových stromov a vyjadrenia Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Preto si myslíme, že je stále čas na spoločnú verejnú diskusiu k danej téme a nájdenia spoločného riešenia športového využitia daného priestoru a ochrany prírody zároveň.

Tejto téme sa venoval aj týždenník Život v jeho štvrtkovom vydaní (28. 2. 2019).

Zároveň musím znova zdôrazniť a pripomenúť, že sme za podporu a rozvoj športu v našom meste, ale táto otázka musí ísť ruka v ruke s ochranou prírody. Akékoľvek rozhodnutie v tejto súvislosti musí predchádzať otvorená verejná diskusia. Navyše, v tomto konkrétnom prípade podľa nás neboli využité všetky možnosti, ktoré sú dnes v našom meste reálne dostupné.

Milí Šamorínčania, dovoľte mi, aby som vám v mene petičného výboru poďakoval za trpezlivosť a porozumenie, teraz je to už  všetko v „rukách“ našich volených zástupcov.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan