nedeľa, 21. apr. 2024
V rámci participatívneho rozpočet bolo na MsÚ doručených 19 projektov

V rámci participatívneho rozpočet bolo na MsÚ doručených 19 projektov

5.8.2021, 14:00
www.samorin.sk

V rámci participatívneho rozpočtu mesta Šamorín bolo možné zaslať projekty a nápady do 31. júla 2021. Do uvedeného termínu bolo doručených na Mestský úrad 19 projektov. Výška celkovej žiadanej sumy je 41 365 eur, pričom samospráva nášho mesta vyčlenila na realizáciu projektov 15 tisíc eur. Posudzovanie projektov v zmysle harmonogramu výzvy a ich pripomienkovanie bude prebiehať do 15. septembra 2021, potom nasleduje SMS hlasovanie. Výsledky ba mali byť zverejnené 31. októbra 2021.

Ďakujeme Vám všetkým za Váš čas a námahu vynaloženú na vypracovanie projektov zameraných na zlepšenie spoločenského života v našom meste.

Copyright © 2024 Šamorínčan