streda, 17. apr. 2024
vlastivedný dom

V Mestskom vlastivednom dome si môžete pozrieť zreštaurované pohrebné vozy

29.7.2020, 11:30
Peter Gábor
Mestský vlastivedný dom

Žitnoostrovské múzeum úspešne dokončilo reštaurovanie pohrebných kočov, ktoré sú súčasťou múzejnej zbierky. Tento pomerne náročný proces reštaurovania bol zahájený v roku 2018, kedy sa pracovníkom múzea podarilo z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia získať potrebnú dotáciu.

Dokončenie reštaurátorských prác a prinavrátenie kočov do ich pôvodnej autentickej podoby, ktoré vyžadovalo viac ako 30 tis. €, nám umožnilo koče sprístupniť pre verejnosť a od júna ich môžu vidieť návštevníci Vlastivedného domu v Šamoríne, ktoré je vysunutým pracoviskom nášho múzea.

koč1

Prvý z pohrebných kočov, katolícky, múzeum do svojej zbierky získalo v 90. rokoch minulého storočia. Múzeu ho podarovala katolícka komunita z obce Jahodná. Ide o bohato zdobený koč určený na katolícke pohrebné obrady, dekorujú ho figurálne ornamenty a zamatové čalúnenie vo vnútri, čo dodávalo náležitú vážnosť a dôstojnosť pietnemu obradu. Vyrobený bol začiatkom 20. storočia v dielni majstra Hieonymusa Siegela v českom Trutnově.

koč2

Druhý z kočov, úmrtný, bol majetkom Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede. Do zbierkového fondu Žitnoostrovského múzea bol zaradený v roku 1986. Ide o drevený pohrebný voz, ktorý dokumentuje židovské zvyky na prelome 19. a 20. storočia.

Reštaurovanie týchto pamiatok sa realizovalo v dvoch etapách pre jeho finančnú náročnosť. Reštaurátorské práce, ktoré vykonal Mgr. František Šmigrovský a kolektív, boli zahájené v roku 2018, avšak pre nedostatok financií ich nebolo možné dokončiť.  V roku 2019 sa podarilo získať z Fondu na podporu umenia ďalšie finančné zdroje, ktoré nám umožnili reštaurovanie a konzervovanie kočov dotiahnuť do konca. Odborný zásah bol nevyhnutný nielen na drevených a kovových častiach, značne poškodené boli aj textilné a kožené súčasti, ktoré vyžadovali ošetrenie resp. úplnú náhradu.

Vlastivedný dom v Šamoríne:

Bratislavská 15, 931 01 Šamorín
Tel.: +421 31 562 21 65
E-mail: zmds [at] zupa-tt.sk
Www:

Otváracie hodiny

Streda, štvrtok, sobota: 9.00 - 15.00
Piatok: 9.00 - 12.00

Možnosti vstupu, vstupné

Materské školy : 0,30 €
Študenti, žiaci : 0,50 €
Dospelí : 1,00 €
Dôchodcovia : 0,50 €
Foto, kamera: 2 €
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Mestský vlastivedný dom v Šamoríne bol založený v roku 1976 z iniciatívy občanov mesta pod vedením Vlastivednej komisie miestnej organizácie CSEMADOK-u. Vystavené exponáty a ďaľšie zbierkové predmety sú zväčša dary. Od roku 1982 je vysunutou expozíciou Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.
V prvej miestnosti sa nachádzajú stredoveké listiny týkajúce sa mesta Šamorín. V osobitnej miestnosti je vystavených niekoľko obrazov akademického maliara Istvána Tallósa Prochászku, rodáka zo Šamorína. Ďaľšiu časť expozície tvoria národopisné exponáty /náradie, nádoby, domáce zariadenia a pod. Najimpozantnejšie je zariadená izba, v ktorej sú rybárske siete a náčinia. V posledných miestnostiach sú vystavené výrobky ľudových umelcov, v samostatnej miestnosti predmety spojené s ryžovaním zlata. V kôlni si návštevníci môžu prezrieť poľnohospodárske náradia a predmety používané v roľníckej domácnosti.

Expozícia je súčasťou Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede

 

 

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan