štvrtok, 20. jún. 2024
V katastri mesta našli nebezpečný odpad

V katastri mesta našli nebezpečný odpad

29.4.2021, 12:54
www.samorin.sk

21. apríla sa konala obhliadka v teréne na druhej strane prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo z dôvodu nahlásenia väčšieho množstva odpadu na zelenú linku. Ten sa mal nachádzať na nelegálnej skládke v úzkom páse starého lužného lesa.

Na obhliadke sa zúčastnili okrem pracovníkov odboru životného prostredia Okresného úradu Dunajská Streda aj vedúci dotknutých odborov mestského úradu Šamorín, Michal Paško, Arnold Kocsis a László Tóth.

Na mieste našli okrem komunálneho odpadu asi 7 kubíkov stavebného odpadu a zhruba 1 tonu eternitovej strešnej krytiny s obsahom azbestu, ktorý je považovaný za nebezpečný odpad. Okresný úrad preto podáva na polícii trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zabezpečí zneškodnenie nebezpečného odpadu, kým samospráva Šamorína sa postará o odvoz komunálneho odpadu. Neďaleko od miesta nálezu sa pri okraji pásu lesa nachádzal ďalší odpad: pneumatiky, pokosená tráva v igelitovom vreci, dechtový papier a iné odpady. Z množstva nelegálne uloženého odpadu vzniká podozrenie zo spáchania trestného činu.

V katastri mesta našli nebezpečný odpad
Copyright © 2024 Šamorínčan