štvrtok, 25. júl. 2024
V Hamuliakove ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia

V Hamuliakove ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia

4.5.2021, 07:15
obec Hamuliakovo

V Hamuliakove dokončili rekonštrukciu osvetlenia v pôvodnej časti obce.

ZOPÁR FAKTOV A ZAUJÍMAVOSTÍ:

Najstaršie vymenené svietidlo bolo z roku 1964 – no už dlho nebolo funkčné.

Bolo vymenených 170 svietidiel na pôvodných miestach a doplnených nových 54 svietidiel tak, aby rozostup svietidiel vyhovoval platnej norme.

Počet svietidiel sa zvýšil o 32 %.

Boli demontované 4 pôvodné stĺpy v miestach, kde neboli potrebné.

Pribudli 3 nové stĺpy na ulici Cintorínska a nový 8-metrový stĺp na križovatke pri pošte.

Napriek zvýšeniu množstva svietidiel o 32 % a tým celkovému lepšiemu osvetleniu ulíc je nová celková spotreba energie nižšia o 60 %.

Investíciu vo výške 171.792,00 euro bude obec splácať 10 rokov práve z ušetrených financií, ktoré nebude musieť platiť za energiu a údržbu starého osvetlenia.

Nový systém je programovateľný – intenzita svietenia sa bude v málo frekventovanom čase dvojstupňovo znižovať, najskôr o 22:00 a následne o 24:00 – aj tým je možné zaistiť úsporu energie.

V nočnom čase bude taktiež vypínané nízke parkové osvetlenie v Parku sv. Donáta a na Dunajskej ulici - v tomto čase na lavičkách už nikto nesedí a duplicitné vysoké svietidlá zaisťujú dostatočné osvetlenie komunikácie a chodníka.

Pri východiskovom nastavení intenzity bolo zohľadnené očakávané znečistenie svietidiel prachom a nečistotami - teraz sú nastavené o niekoľko % viac, aby aj po 1/2 roku bola svietivosť podľa normy.

Premiestnením niektorých svietidiel sa oproti pôvodnému zámeru podarilo umiestniť nové svietidlá aj na malú hrádzu v oblasti vyústenia Kostolnej ulice a Dunajskej ulice a na cintorín.

Svietidlo na vstupe na cintorín obec dostala zdarma za kus z roku 1964, ktorý putuje do múzea.

Ako novinka pribudlo aj nasvietenie nášho hamuliakovského kostola - po zotmení je pohľad na neho zblízka aj z hrádze mimoriadne pôsobivý

Demontované staré, no použiteľné LED svietidlá sa použili na výmenu 8 kusov energeticky náročných, starých výbojok na Malogútorskej ulici - tým sa získala ďalšia, neplánovaná úspora elektrickej energie a zlepšenie osvetlenia tejto frekventovanej ulice.

Veríme, že pri večerných prechádzkach oceníte ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KOMFORTU POHYBU.

Ak to finančná situácia v budúcich rokoch umožní, radi by sme časom pokračovali výmenou aj v ďalších lokalitách, v ktorých je verejné osvetlenie pred koncom plánovanej životnosti.

V Hamuliakove ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia
V Hamuliakove ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia
V Hamuliakove ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia
V Hamuliakove ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia
V Hamuliakove ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia
Copyright © 2024 Šamorínčan