nedeľa, 21. apr. 2024
priechod hamul.2

V Hamuliakove dokončujú prekládku priechodu pre chodcov pri základnej škole

8.9.2020, 10:45
obec Hamuliakovo
Posunutie priechodu a jeho vyhotovenie v zákonom požadovanej forme (skosené nájazdové hrany, vodiace pásy pre slabozrakých ako aj priame osvetlenie) bolo v rámci pripravovanej reorganizácie dopravy požadované dopravným inšpektorátom okrem iného z dôvodu, že existujúci priechod nespĺňal platné normy a predovšetkým úplne nezmyselne končil v zeleni (tujach) a teda v žiadnom prípade neplnil svoj účel.

O vydláždené napojenie na chodník bude v priebehu jesene doplnený aj druhý priechod pre chodcov tak, aby už nebolo potrebné chodiť cez trávu.

Všetky priechody na Dunajskej ulici dostanú aj novú farbu, keďže napríklad priechod pri obchode už takmer nevidno.

Z dôvodu vysokého pohybu detí pred, počas a po vyučovaní bude osadené dopravné značenie, ktoré bolo zo strany Rady rodičov a vedenia školy v minulosti už požadované – „OBMEDZENIE RÝCHLOSTI“ na 30 km/h – zvislou značkou ako aj viacnásobným nastriekaním na komunikácii a vodorovné značenie „POZOR DETI“.

O vlastnej organizácii dopravy v okolí školy Vás budeme informovať tesne pred jej spustením. Principiálne bude zodpovedať odporúčaniam k doprave detí zo začiatku septembra, t.j. rozdelenie ulice Dunajská na zóny s úplným zákazom zastavenia, zóny s obmedzením zastavenia na vystúpenie dieťaťa v čase 7:15 – 8:00 a zóny s možnosťou parkovania.

priechod hamul.2 priechod hamul1

Copyright © 2024 Šamorínčan