nedeľa, 21. júl. 2024
DS2

V Dunajskej Strede vyrastie nová obytná zóna

17.1.2019, 08:00
News and Media Holding

Na vjazde do Dunajskej Stredy smerom od Galanty sa pripravuje výstavba novej obytnej zóny, kde majú vyrásť rodinné a bytové domy. Ide o dva prepojené projekty, ktoré predkladatelia nakreslili v takzvanej zóne G na severovýchode mesta.

Nová obytná zóna by v Dunajskej Strede mala vyrásť na okraji mesta na vjazde od Veľkých Dvorník. V lokalite sa nachádza obchodné centrum Max, Merkury Market a v blízkosti plánovej výstavby aj predajne Mountfieldu a Nay, ktoré územie ohraničujú z juhu.

Zo severozápadu s pozemkami susedí už realizovaná zástavba rodinných domov, zo severu a východu poľná komunikácia vo vlastníctve mesta. V projektoch je navrhovaná po dobudovaní ako prístupová cesta.

Úradom boli predložené dva samostatné projekty – prvý ešte v máji tohto roka, ktorý počíta s výstavbou rodinných domov. Druhý projekt pribudol v novembri, takisto navrhuje súbor rodinných domov a okrem toho aj bytové domy.

S výstavbou sa počíta na v súčasnosti nezastavaných pozemkoch, ktoré sú v územnom pláne mesta určené na výstavbu. Pozemky z prvého projektu patria viacerým ľuďom, navrhovateľom je jeden z nich Tibor Uher. Novší projekt v susedstve navrhla spoločnosť Georeal, ktorá je od tohto roka podľa katastrálneho portálu majiteľom časti pozemkov, zvyšok patrí Pavlovi Macháčovi, rovnako po tohtoročnom prevode.

Spolu 72 domov 

Prvý projekt v lokalite má názov Family Residence, počíta s výstavbou dvoch ucelených súborov s 30 respektíve 22 rodinnými domami. Obe časti predelí spomínaná plánovaná prístupová komunikácia spájajúca Galantskú a Malodvornícku cestu, z ktorej bude vjazd k rodinným domom.

Pozemky, na ktorých sa bude stavať, majú plochu od 556 do 874 štvorcových metrov. Okrem domov tu investor počíta s trafostanicou a jeden z pozemkov je vyčlenený pre objekt obchodu a služieb. V prípade Family Residence uvádzal predkladateľ T. Uher začiatok výstavby v septembri tohto roka a ukončenie v septembri 2019.

Na východ od Family Residence majú vyrásť bytové a rodiné domy z projektu firmy Georeal. Na väčšom 15-hektárovom pozemku na východnej časti územia navrhuje 20 samostatne stojacich rodinných domov.

Výmery jednotlivých pozemkov sú od 550 do 642 štvorcových metrov. Ku každému domu budú prislúchať rovnako ako v prípade Family Residence dve parkovacie miesta. Okrem dvoch pozemkov sú vstupy k domom riešené zo slepej ulice. Pre peších a cyklistov pribudne spoločný chodník s napojením na pripojovaciu komunikáciu smerom na polyfunkciu, teda obchodné prevádzky v okolí.

„V rámci urbanistickej štúdie sme riešili park v strede zástavby, ktorý bude slúžiť pre verejnosť. V areáli je vytvorený pozemok pre odpadové hospodárstvo triedeného zberu,“ píše investor v zámere.

Štvrť dobudujú bytovky s ihriskom

Na ďalšom pozemku s rozlohou vyše 9 600 štvorcových metrov navrhuje firma výstavbu deviatich trojpodlažných bytových domov.

Na každom podlaží budú tri byty, v jednom bytovom dome teda deväť bytov a vo všetkých dovedna 81 jednotiek s predpokladanou rozlohou okolo 60 štvorcových metrov.

Bytové domy budú mať spoločné schodisko bez výťahu. Byty budú orientované na východ a západ, respektíve aj na juh. Riešením plochej strechy sa má optimalizovať výška zástavby na maximálne desať metrov.

V Dunajskej Strede vyrastie nová obytná zóna
V Dunajskej Strede vyrastie nová obytná zóna
V Dunajskej Strede vyrastie nová obytná zóna
V Dunajskej Strede vyrastie nová obytná zóna
V Dunajskej Strede vyrastie nová obytná zóna
V Dunajskej Strede vyrastie nová obytná zóna
V Dunajskej Strede vyrastie nová obytná zóna
Copyright © 2024 Šamorínčan