utorok, 16. apr. 2024
Úspechy na krajskom kole

Úspechy na krajskom kole

3.3.2020, 07:21
Mgr. Linda Mókusz Hombauer, Gymnázium M. R. Štefánika

V čase globalizácie a širokých možností komunikácie s partnermi kdekoľvek vo svete rastie význam ovládania cudzích jazykov. Znalosť cudzích jazykov rozširuje možnosti získať lepšie platené zamestnanie v zahraničí i v zahraničných firmách na Slovensku.

Preto nás teší, že sa nájdu aj takí žiaci, ktorí sú ochotní venovať sa štúdiu cudzích jazykov nie iba v rámci školského vyučovania, ale robiť aj niečo navyše, napr. zúčastniť sa na  jazykovej olympiáde. Takých žiakov máme aj na Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne. V školskom roku 2019/2020 sa dvom našim žiakom podarilo získať druhé miesta na krajských kolách Olympiád v  ANJ aj NEJ v Trnave.

Lucia Muchová, študentka Kvinty, získala 2. miesto vo svojej kategórii 2A na Olympiáde v anglickom jazyku.
Maximilán Hippmann, žiak Kvarty, nás potešil taktiež výborným 2. miestom v kategórii 1C na Olympiáde v nemeckom jazyku.

Aby mohli obstáť v takej náročnej postupovej súťaži, akou olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku je, musia žiaci ovládať gramatiku, rozumieť počutému i čítanému textu, rozprávať  na vybrané témy a pohotovo reagovať na podnety poroty.

To zvládli obaja výborne a držíme im palce a želáme veľa úspechov v ďalšom školskom roku.

Hippmann_Muchova

Maximilán Hippmann a Lucia Muchová. Blahoželáme. 

Copyright © 2024 Šamorínčan