nedeľa, 26. máj. 2024
Výstava: Postúpený odkaz 0.2

Výstava: Postúpený odkaz 0.2

Dátum a čas:
-
Miesto:
Nádvorie Korona Šamorín

V piatok, 23. júla 2021. o 18.00 hod. sa uskutoční na nádvorí Korony (Hlavná ulica) vernisáž výstavy výtvarníčky Évy Mayer: Postúpený odkaz 0.2. Tentokrát nám predstaví výber z umeleckých diel zo série Duchovné priestory a Postúpený odkaz.

Výtvarníčka vo svojich dielach sa dlhoročne zaoberá aktuálnymi spoločenskými, sociálnymi a sociologickými problémami, ktoré sú späté s jej skutočne prežitými zážitkami a otázkami. Skúma a napína tabuizované témy ako je choroba, spoločenské konflikty národnostnej menšiny, predsudky, migrácia alebo pominutie, prežívanie smútku, a otázkami z okruhu viery a náboženstva. Hoci východiskový bod jej diel je zväčša osobný, ale témy preformuje čím nadobúdajú všeobecný charakter. Zámerom jej diel je podporiť  diváka k interaktivite, zhovorčivosti, otvorenosti, zamyslenosti, spolupráci, tolerancii – a to nielen cez tematiku ale aj individuálnymi odbornými technikami, sledujúc zároveň reakcie diváka. Jej prvoradým  cieľom je cez diela pomáhať a zvýrazniť také témy o ktorých neradi rozmýšľame a hovoríme. Vďaka svojim výstavám zisťuje, že prítomní sú schopní otvorenejšie a zhovorčivejšie komunikovať o traumatických témach. Éva Mayer sa živo zaoberá preformovaním grafiky na“ priestorovú“ grafiku, jej inštalácie sú často špecifické pre dané miesto: počas svojej tvorby viackrát vystavovala v sakrálnych a desakrálnych priestoroch, kde sa neobvyklou kombináciou dopĺňa všednosť a sakralita. Inštalácie  často sprevádza zvukom a filmom.

výstava éva

Copyright © 2024 Šamorínčan