piatok, 21. jún. 2024
TTSK podporí obnovenie bývalého domu smútku

TTSK podporí obnovenie bývalého domu smútku

9.9.2021, 14:30
www.samorin.sk

Pred druhou svetovou vojnou v Šamoríne žilo asi 25 židovských rodín, ktoré najprv bývali v časti Mliečno a následne, po postavení synagógy v Šamoríne sa nasťahovali do blízkeho okolia synagógy.

Svetoznáma spisovateľka, Lívia Bitton – Jackson pochádza zo šamorínskej židovskej rodiny. Svoj životný príbeh vyrozprávala v trojdielnej knihe. Prvá popisuje život v Šamoríne pred druhou svetovou vojnou a osudy židov v koncentračnom tábore. Druhá kniha približuje dianie po návrate autorky do Šamorína po ukončení vojny. Tretia je o jej živote v USA, kde známa spisovateľka do dnešného dňa žije. Na základe veľkej slávy knihy veľa ľudí – nie len židovskej komunity – prichádza do Šamorína navštíviť miesta spomenuté v knihe. Synagóga bola obnovená a slúži ako galéria umenia. Neďaleko od nej sa rozprestiera židovský cintorín, ktorý bol postihnutý dlhé roky smutným osudom, náhrobné kamene sa stali obeťou vandalov alebo ziskuchtivých kamenárov, a dom smútku pri vchode židovského cintorína slúžil ako garáž.

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja v roku 2019 bol židovský cintorín revitalizovaný. Na cintoríne sa nachádzajú okrem pomníkov aj pamätné stĺpy z obdobia prvej svetovej vojny, postavené pre obete vojny – jeden pre židov z územia bývalého Ruska, druhý pre židov z južnej Európy.

Pri vchode do cintorína je dobre zachovaný Ciduk ha din (bývalý Dom smútku) asi zo začiatku 20.st., z ktorého bola po isté obdobie dielňa a garáž, a ktorý dom by sme chceli obnoviť, zachovať jeho pôvodnú pamiatku vybudovať v ňom malý múzeum.

Vďaka finančnej podpore schválenej Trnavským samosprávnym krajom vo výške 30 tisíc eur mesto do konca novembra 2021 zabezpečí rekonštrukciu starého domu smútku, výmenu vchodových brán, výmenu strechy ako aj opravu vnútornej fasády a vnútorného priestoru.

Copyright © 2024 Šamorínčan