nedeľa, 14. apr. 2024
Trnavský kraj v rámci z fondu rozvoja rozdelil 300 tisíc eur. Podporu získal aj projekt mesta Šamorín

Trnavský kraj v rámci z fondu rozvoja rozdelil 300 tisíc eur. Podporu získal aj projekt mesta Šamorín

15.6.2021, 07:27
TASR

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhodnotil prvé kolo premiérového ročníka výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Z celkového objemu 450.000 eur, ktoré sú vyčlenené na túto výzvu, bolo v prvom kole rozdelených 300.000 eur.

Jedným z úspešných žiadateľov o podporu bolo aj naše mesto, ktoré získalo 33 000.- EUR na obnovu židovského domu smútku v Šamoríne.

"Úspešne sme uviedli nový fond, ktorý je nástrojom na podporu rozvoja a propagácie kraja. Vyhodnotili sme prvých 72 žiadostí o grant. Spolu 12 projektov bolo podporených sumou od 12.000 do 60.000 eur. Ponúkajú riešenia zlepšujúce kvalitu života a turizmu v jednotlivých regiónoch. Podporená bude aj práca s mládežou a spoločnosťou, ale aj adaptáciou na zmeny klímy. V druhom kole je pripravených ešte 150.000 eur," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Finančne podporili projekty, aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom. Ide napríklad o rekonštrukciu synagógy v Šaštíne-Strážach, rozvoj vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v Trnave, realizáciu vodozádržných opatrení v parku v Kráľovom Brode či projekt neformálneho vzdelávania stredoškolákov.

V prvom kole doručili 75 žiadostí, z ktorých tri nesplnili administratívne podmienky. Hodnotiaca komisia posudzovala 72 žiadostí, v rámci ktorých bol požadovaný objem finančných prostriedkov takmer 2,7 milióna eur. Zoznam posúdených žiadostí v prvom kole i elektronický formulár na podanie žiadosti v druhom kole je dostupný na webovej stránke trnava-vuc.sk/13475-sk/2021. Termín ukončenia druhého kola zberu žiadostí je 31. augusta. Minimálna výška grantu je 10.000 eur.

Copyright © 2024 Šamorínčan