streda, 28. feb. 2024
Trianon 100: spomienková slávnosť v Šamoríne a Mliečne

Trianon 100: spomienková slávnosť v Šamoríne a Mliečne

4.6.2020, 08:04
Šamorín

Ako sa uvádza na stránke mesta Pri príležitosti Dňa národnej spolupatričnosti a 100. výročia podpísania mierovej zmluvy v Trianone, 4. júna sa aj v našom meste uskutoční spomienková slávnosť.

Program po kliknutí na čítaj ďalej.

Program podujatia:
16.00 hod. – rozzvonenie zvonov
16.32 hod. – bohoslužba
17.00 hod. – spomienková slávnosť na cintoríne v Mliečne
18.00 hod. – svätá omša za spolupatričnosť vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
18.40 hod. – zapálenie sviečok a spomienková slávnosť pred súsoším Nanebovzatia Panny Márie na Hlavnom námestí, príhovor: Gyula Popély.

Podujatia je možné zúčastniť sa za dodržiavania protiepidemiologických hygienických opatrení.
19.30 hod. – online prenos na stránke mládežníckeho združenia Via Nova – Új Út Somorja: prednáška Gyulu Popélya pri pamätnom kríži
20.00 – vatra na nádvorí ZŠ s VJM Mátyása Korvína
20.00 – online prenos z Moci Clubu na YouTube.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan