štvrtok, 23. máj. 2024
Tréningy a besedy KIDSAFEDU o internetovej bezpečnosti detí

Tréningy a besedy KIDSAFEDU o internetovej bezpečnosti detí

23.4.2021, 07:17
OZ FutuReg

Projekt KIDSAFEDU (SKHU/WETA/1901/4.1/317) s podporou Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko hľadá cezhraničné riešenia chrániacim deti pred nebezpečenstvami kyberšikany. Ak nie si online, ani neexistuješ? Čo je pre dieťa skutočné a čo nie je na internete? Kto poskytuje nástroje na ochranu práv dieťaťa a riešenie IKT v cezhraničných školách popri online vzdelávaní?

Projekt hľadá odpovede na uvedené otázky, aktuálne v apríli a máji a zároveň bude aktívne pokračovať kampaň KIDSAFEDU online. Pripravíme vzdelávacie podujatia pre pedagógov a tiež novú webovú stránku www.kidsafedu.eu

Program KIDSAFEDU sa začal v marci 2021 online, ako platforma o bezpečnom a zabezpečenom internete pre naše deti. Úvodný workshop sa konal online 26. marca 2021, počas ktorého sa partneri predstavili a diskutovali o cieľoch projektu počas praktického workshopu. Práve tu sa vynorila myšlienka o tom, že rozprávať sa s rodičmi na túto tému, by mohlo byť prospešné vo forme online rodičovskej besedy, ktorá sa uskutočnila 15. apríla 2021 pod názvom Nevinné rodičovské príspevky?

V rámci programu KIDSAFEDU spolupracuje OZ FutuReg s maďarskou Nadáciou Hintalovon. Organizujú spoločné besedy, kde rodičom pomáhajú s otázkami v oblasti online bezpečnosti, väčšinou je pozvaný jeden odborník z Maďarska a jeden zo Slovenska. Psychologička nadácie Hintalovon Aida Varga počas rozhovoru na základe skúseností z www.yelon.hu vysvetlila, ako je možné daný problém riešiť. Ďalším pozvaným hosťom bola školská psychologička a konzultantka projektu Minority Kids, Dominika Kocsis.

Vzdelávacie akcie projektu s názvom Tréning trénerov sa uskutočnia každú stredu od 28. apríla do 17. mája 2021. Účastníci dostanú štyri tematické tréningy, prihlásiť sa môžu cez motivačný mail, v ktorom napíšu, prečo chcú byť trénermi KIDSAFEDU. Medzi prednášajúcimi a školiteľmi sú právnici, IT špecialisti, psychológovia, odborníci v oblasti komunikácie a pedagógovia zo znevýhodnených škôl.

Tréningy zamerané na štyri témy (IT, vzdelávanie, práva detí, komunikácia online ) končia s certifikátom Online Ambasádora KIDSAFEDU, ktorý garantuje odborný tím Nadácie Hintalovon a FutuReg, a zároveň umožňuje jeho držiteľovi, novému trénerovi, vzdelávať v uvedených témach. Do vzdelávania sa chcú zapojiť väčšinou cezhraniční psychológovia, učitelia a iní pracovníci, ktorí robia s deťmi. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať zaslaním e-mailu na adresu oz [at] futureg.sk ().


Cieľom série Tréningov pre trénerov je supervízia, aby si tréneri projektu pomáhali navzájom na slovenskej, aj maďarskej strane. Dňa 26. mája 2021 je naplánovaná online konferencia formáte hackaton, čo znamená riešenie problémov s IT metódami. Heslom KIDSAFEDU naďalej zostáva slogan: „Chránime a vzdelávame.“

Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte: Lívia Bott Domonkos, predsedníčka, štatutárna zástupkyňa OZ FutuReg

E-mail: bottlivi [at] gmail.com Telefónne číslo: 00421 917 737076 Webová stránka: www.futureg.sk

Copyright © 2024 Šamorínčan