nedeľa, 3. júl. 2022
Transparency skúmala úroveň radničných novín na Slovensku

Transparency skúmala úroveň radničných novín na Slovensku

9.2.2017, 09:00
Slávka Gáborová

Väčšina mestských novín informuje občanov “neobjetívne a slúžia ako propaganda”. Takýto je záver Transparency International Slovensko (TIS), ktorá po prvýkrát uskutočnila analýzu mestských novín na Slovensku.

Transparency do svojho projektu posudzovania kvality zahrnula 83 radničných novín.

V projekte sa hodnotil podiel samosprávnych tém, poskytnutie priestoru pre opozičné či polemické názory, zapájanie verejnosti do rozhodovania, či propagácia vedenia mesta.

,,Naša analýza ukázala, že až takmer tri štvrtiny mestských periodík verejnej kontrole skôr škodia. Priemerné skóre slovenských radničných novín dosiahlo iba 45 percent a až 61 z  83 titulov tak nedosiahlo 50-percentnú hranicu, pri ktorej by pozitívne stránky prevažovali nad negatívnymi,” píše sa v správe TIS.

A ako dopadli v hodnotení TIS šamorínske mestské noviny? Skončili na 67. mieste z 83. a získali skóre 37,75 %. Najlepšie radničné noviny získali skóre 60,15 % a tie najhoršie 24,13 %.

“Periodikum Šamorín a okolie prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.”

Celú analýzu obsahu novín si môžete prečítať tu: hlasnetruby.transparency.sk.

A je možné podľa Transparency zlepšiť kvalitu radničných novín? ,,Jednou z ciest je prijať novelu tlačového zákona po vzore Českej republiky, ktorá stanovila pravidlá založené na princípoch verejnoprávnosti a vyváženosti aj pre periodiká vydávané samosprávou. Tie tak musia poskytovať priestor napríklad aj opozičným poslancom. Iba táto zmena však podľa kolegov z Česka zatiaľ v praxi dostatočné zlepšenia nepriniesla. Dôležité sa nám preto javí aj pokračovať v meraní úrovne užitočnosti radničných novín a v ďalšom tlačení na zvyšovanie ich kvality,” uvádza sa v správe projektu Hlasné trúby od TIS.

hlasne-truby_graf

Copyright © 2022 Šamorínčan