štvrtok, 5. okt. 2023
8R0A3345

Toto sú osobnosti Šamorína

19.4.2016, 19:36
Slávka Gáborová
mesto Šamorín, Szitás Zoltán

V nedeľu podvečer sa po prvýkrát uskutočnila milá akcia, ktorá sa bude každoročne opakovať.

Bude sa tak pripomínať apríl roku 1405, keď kráľ Žigmund udelil Šamorínu výsady slobodného kráľovského mesta.

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v Mestskom kultúrnom stredisku.

Sála bola zaplnená do posledného miesta.

Udeľovanie cien malo dôstojný priebeh a bolo popretkávané pekným kultúrnym programom.

cena PRO URBE.

  • p. Károly Tóth za kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako ja za významnú publikačnú a vedeckú činnosť na čele Fórum Inštitútu.
  • prof. PhDr. Juraj Dolník DrSc. za vynikajúcu vedeckú a publikačnú činnosť a vedeckú prácu.
  • p. Štefan Székely za športový rozvoj mesta a jeho propagáciu doma a v zahraničí
  • At Home Gallery za kultúrny rozvoj mesta a jeho významnú propagáciu doma ako aj v zahraničí

cena PRO CULTURA

  • p. Františka Valacsayová za dlhoročnú a významnú prácu v oblasti kultúry

cena PRO HUMANA

  • p. Mária Domsitzová za záslužnú prácu v oblasti sociálnej a zdravotnej

cena PRO HONORIS

  • p. Imre Hokstok – starosta obce Győrsövényháza (MR) za propagáciu mesta a rozvoj medzinárodných vzťahov

cena PRO CIVIS

  • p. Lajos Tuba za záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta

cena PRO FUTURA

  • Otília Pokstaller, in memoriam, za záslužnú prácu pri výchove mladej generácie

Cena primátora mesta

  • spevácky zbor Sancta Maria za záslužnú a prospešnú prácu v prospech mesta

Copyright © 2023 Šamorínčan