štvrtok, 25. júl. 2024
Mesto: Navrhnite osobnosti Šamorína

Mesto: Navrhnite osobnosti Šamorína

15.2.2016, 17:28
Slávka Gáborová

Mesto Šamorín vyzvalo na svojej webovej stránke obyvateľov mesta, občianske združenia ako aj inštitúcie pôsobiace v našom meste, aby do 4. marca predložili svoje tipy na osobnosti Šamorína.

Svoje zdôvodnené návrhy môžete posielať na adresu Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (obálku označte „Návrh na ocenenie“), alebo elektronicky na emailovú adresu prednosta [at] samorin.sk.

Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v Deň mesta Šamorín.

Cena PRO URBE
Ocenenie sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ďalej osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako aj za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Cena PRO CULTURA
Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti kultúry.

Cena PRO HUMANA 
Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.

Cena PRO CIVIS
Ocenenie sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta.

Cena PRO HONORIS 
Ocenenie sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.

Cena PRO FUTURA
Ocenenie sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej generácie.

Copyright © 2024 Šamorínčan