streda, 17. apr. 2024
Tohto roku aj Sviatok všetkých svätých bude iný – prinášame najdôležitejšie zmeny

Tohto roku aj Sviatok všetkých svätých bude iný – prinášame najdôležitejšie zmeny

21.10.2020, 10:03
www.samorin.sk

Krízový štáb mesta Šamorín počas svojho rokovania dňa 19. októbra 2020 prijal odporúčania aj ohľadne blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Dušičiek. Zhrnul ich Csaba Orosz, primátor nášho mesta.
„Prvoradým hľadiskom bolo, aby obyvatelia nášho mesta si mohli zaspomínať na svojich zosnulých dôstojne, aj za dodržania protipandemických opatrení. Vzhľadom na aktuálny zákaz zoskupovania sa nad šesť osôb, žiadam našich obyvateľov, aby hroby podľa možnosti začali navštevovať už skôr. Veď aj mimo prvého novembra bude mať mestský cintorín predĺžené otváracie hodiny“, povedal.

Mestský cintorín bude pre verejnosť sprístupnený dvomi vchody, pri oboch budú umiestnené bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov na ruky a tabule upozorňujúce na povinnosť nosenia rúšok, dodržanie dvojmetrového odstupu a iných opatrení. Bude platiť prísny zákaz vjazdu motorovými vozidlami na územie cintorína, na jeho dodržiavanie budú dohliadať príslušníci Mestskej polície.

Počas Sviatku všetkých svätých zostáva v platnosti prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý okrem iného zakazuje odkladať odpad mimo na to určených, jazdiť na bicykli alebo vodiť zvieratá na územie mestského cintorína.

V súvislosti s očakávanou zvýšenou návštevnosťou cintorínov Mestská polícia v Šamoríne upozorňuje našich obyvateľov, aby si chránili svoje cennosti; neodporúča nechať cenné predmety v zaparkovanom motorovom vozidle na viditeľnom mieste alebo nechávať osobné predmety (kabelku a pod.) bez dozoru. Mestskí policajti budú vykonávať počas Sviatku všetkých svätých zvýšenú hliadkovú činnosť na mestskom cintoríne a v priľahlých parkoviskách.

„Dôležitou zmenou bude, že v tomto roku sa na cintoríne nekoná ekumenická bohoslužba ani kladenie vencov ku pomníkom hasičov a vojnových zajatcov. Žiadam našich obyvateľov, aby v záujme ochrany svojho zdravia sa zdržiavali na území cintorínov čo najkratšiu dobu, nezoskupovali sa a dodržali všetky protipandemické opatrenia. Verím, že spolu dokážeme úspešne prekonať toto neľahké obdobie. Ďakujem za pochopenie a spoluprácu“, dodal Csaba Orosz.

Otváracia doba mestského cintorína bude nasledovná:
v piatok, 30. októbra 2020: od 7.00 do 20.00 hod.
v sobotu, 31. októbra 2020: od 7.00 do 20.00 hod.
v nedeľu, 1. novembra 2020: od 7.00 do 22.00 hod.
v pondelok, 2. novembra 2020.: od 7.00 do 20.00 hod.
v utorok, 3. novembra 2020: od 7.00 do 20.00 hod.

Táto otváracia doba sa nevzťahuje na cintoríny na území mestských častí, ktoré naďalej môžete navštevovať bez obmedzení.
V sobotu, 31. októbra 2020 bude správcovská kancelária cintorína v Šamoríne mimoriadne otvorená od 8.00 do 13.00 hod., aby si obyvatelia mohli vybaviť záležitosti súvisiace s nájmom hrobových miest a iné.

Copyright © 2024 Šamorínčan