nedeľa, 16. jún. 2024
Tip čitateľa: V Šámote niekto bezcitne strieľa na mačky

Tip čitateľa: V Šámote niekto bezcitne strieľa na mačky

19.10.2021, 15:04
Peter Gábor

Naša čitateľka sa s nami podelila o otrasný zážitok. Počas behu zbadala pred obcou Šámot zranenú mačku, ktorá veľmi nariekala. S pomocou FB sa našli ľudia, ktorí ju odviezli k veterinárovi. Až tam zistili, že mačka bola postrelená. Podľa vyjadrenia autorky to vyzerá tak, že náboj trafil očné nervy, kocúrik je slepý. Naša čitateľka plánuje podať trestné oznámenie. 

Strieľaním zo vzduchovky sa človek môže dopustiť buď trestného činu týrania zvierat podľa Trestného zákona alebo priestupku podľa zákona o veterinárnej starostlivosti. To, či sa človek dopustí strieľaním zo vzduchovky na zviera priestupku, alebo trestného činu, závisí od konkrétnych okolností prípadu a od skutkového stavu.

V prípade, ak konanie páchateľa bude klasifikované ako priestupok podľa zákona o veterinárnej starostlivosti a páchateľ bude uznaný vinným zo spáchania priestupku, tak orgán veterinárnej správy, t.j. príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa udelí páchateľovi peňažnú pokutu vo výške od 400,- EUR do 1.000,- EUR;

V prípade, ak konanie páchateľa bude klasifikované ako trestný čin podľa Trestného zákona a páchateľ bude uznaný vinným zo spáchania trestného činu, tak buď orgán činný v trestnom konaní alebo súd môže vymerať páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky; v prípade ešte závažnejšieho a brutálneho konania alebo verejného konania alebo konania na viacerých zvieratách môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody až na päť rokov.“

Tip čitateľa: V Šámote niekto bezcitne strieľa na mačky
Tip čitateľa: V Šámote niekto bezcitne strieľa na mačky
Copyright © 2024 Šamorínčan