sobota, 2. mar. 2024
volby

Tip čitateľa: Aj Šamorínčania žijúci v zahraničí môžu hlasovať v parlamentných voľbách

8.1.2016, 19:59
Slávka Gáborová

,,Aj keď žijem v zahraničí, nie je mi ľahostajné, čo sa deje na Slovensku a cítim ako svoju občianku povinnosť, zúčastniť sa parlamentných volieb,” napísal nám náš čitateľ Štefan Krška.

A aj vzhľadom k tomu, že nás číta množstvo Šamorínčanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt, no žijú v zahraničí, pán Krška nás požiadal, aby sme o spôsobe hlasovania uverejnili článok.

Hoci sú parlamentné voľby až 5. marca, občania žijúci v zahraničí musia o to požiadať do piatka 15. januára! Veľa času už teda nie je.

Návod ako presne postupovať ako aj samotnú žiadosť nájdete na stránkeMinisterstva vnútra.

Žiadosť si môžete stiahnuť, vyplniť a poslať poštou na Mestský úrad v Šamoríne.

Rýchlejšie to však bude, ak vašu žiadosť zašlete v elektronickej podobe na emailovú adresu evidencia [at] samorin.sk.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, presnú adresu trvalého pobytu v SR (ulica, číslo domu, obec, PSČ) a presnú adresu pobytu v zahraničí (ulica, číslo domu, obec, PSČ, štát).

Následne vám mestský úrad pošle na uvedenú adresu v zahraničí presné pokyny k hlasovaniu, hlasovacie lístky a hlasovaciu obálku.

Tá musí byť spätne doručená do 4. marca, inak bude vaše hlasovanie neplatné.

Copyright © 2024 Šamorínčan