sobota, 20. apr. 2024
Termíny separovaného zberu papiera, plastov a kovu v roku 2022

Termíny separovaného zberu papiera, plastov a kovu v roku 2022

29.12.2021, 14:32
www.samorin.sk

Od 1. januára 2022 zber papiera, plastov a kovu sa v jednotlivých častiach Šamorína uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

Agátový rad, Astrová, Bazová, Becskedská, Bratislavská, Brezová, Buková, Dlhá, Dunajská, Gančházska, Gazdovsky rad, Gútorská, Hlavná, Javorová, Jazdecká, Kasárenská, Kláštorná, Krížna, Kúpeľná, Ul. Károlya Kunszta, Mestský majer, Morušová, Nezábudková, Nová, Obilná, Orechová, Parková, Pažitná, Podlesná, Pod záhradami, Poľná,  Poľovnícka, Pomlejská, Požiarnická, Priemyselná, Rybárska, Senecká, Strelecká, Šípková, Školská, Škovránková, Športová, Ul. Antala Khína, Úzorská, Vinohradnícka, Vŕbová, Záhradnícka, mestské časti Bučuháza, Kráľovianky a Šámot

 

Bažantia, Bociania,  Brečtanová, Čilistovská, Cintorínska, Dolná, Dúhová, Horná, Hrnčiarska, Hrušovská, Hubová, Hviezdna, Hlboká,  Jabloňová, Jasná, Kováčska, Krajná, Krátka, Krivá, Malá, Ul. Márie, Mliečňanská, Pácerova, Pešia, Pokojná, Priechodná, Prvá, Ružová, Slnečná, Slnečnicová, Spojná, Stará cesta, Stredná, Tichá, Topoľová, Veterná, Vnútorná, Vodárenská, Vydria, Zelená
mestská časť Čilistov: Labutia, Lipová, Pri hrádzi, Šamorínska, Úzka

 

Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť, že modré nádoby slúžia výhradne na zber papiera. Na plasty, na tetrapakové obaly a na kovy sú vyhradené priesvitné vrecia, a zbierajú sa spolu. Zberať budú len priesvitné, bezfarebné vrecia, ktoré rozdávajú zamestnanci spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo. Vrecia inej farby odvážať nebudú, nakoľko sa v týchto nepriehľadných vreciach hromadí zmesový komunálny odpad namiesto plastov.

Čo zbierame?
papier: n
oviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, kancelársky papier, kartóny, reklamné letáky
plasty: PET fľaše (nevratné obaly nápojov), obaly označené skratkami: PE, PE-HD, PP, PET (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, destilovanej vody, rastlinných olejov), PE-LD čistá fólia (igelitové tašky, fólie z prac. práškov, stavebné fólie, strečové fólie), polystyrén
Tetra pak: Čisté obaly VKM od mlieka a džúsov
kovy: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok.

Čo nepatrí do separovaného zberu?
papier: t
etrapakové obaly (od mlieka, džúsov), celofán, voskový a impregnovaný papier, papier znečistený tukom, plienky
plasty a Tetra Pak: znečistené plasty, linoleum, molitan, plastové obaly znečistené zbytkami potravín, olejovými a ropnými látkami, farbami
kovy: kovové obaly kontaminované nebezpečnými látkami, obaly znečistené zvyškami potravín.

Platové fľaše a tetrapakové obaly odporúčame stláčať, budete mať viac miesta vo vreciach

Copyright © 2024 Šamorínčan