piatok, 21. jún. 2024
Termín zápisu do materských škôl sa blíži

Termín zápisu do materských škôl sa blíži

26.4.2021, 13:19
Oznam

Zápis do materských škôl sa bude konať od 3. mája 2021 do 7. mája 2021. 

Od 1. januára 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre dieťa, ktoré bude mať päť rokov veku do 31. augusta 2021. Zápisy budú materské školy organizovať veľkou pravdepodobnosťou aj v tomto roku bez osobnej prítomnosti detí. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa (15. jún 2021) zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Žiadosť o predprimárne vzdelávanie dieťa si môžete stiahnuť: tu.

Copyright © 2024 Šamorínčan