nedeľa, 21. júl. 2024
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota  Šamorín ako partner v projekte Határtalanul 2018

24.9.2018, 08:12
 PaedDr. Juraj Bándy, PhD.

V týždni od 11. septembra do 14. septembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo prvé stretnutie zaujímavého projektu Határtalanul 2018. Žiaci a pedagógovia zo strednej školy Irinyi János Szakgimnázium és Szakközépiskola v Debrecíne zahájili  svojou návštevou vzájomnú spoluprácu obidvoch škôl.

Počas týždňa spoznali našu školu, Šamorín a jeho blízke okolie. Okrem žitnoostrovského regiónu kolegovia pre hostí pripravili aj niekoľko zaujímavých výletov, ako návštevu Červeného Kameňa a Trnavy – slovenského Ríma, kde mali možnosť oboznámiť sa s významnými historickými pamiatkami.

Pre účastníkov projektového stretnutia bol pripravený bohatý program - výlet do prehistorickej lokality Sandbergu, Devínskeho hradu a prechádzka historickým centrom Bratislavy.

Súčasťou projektového týždňa bolo aj vzájomné spoznávanie sa žiakov aj pedagógov obidvoch škôl. Za týmto účelom kolegovia a žiaci SSOŠ SDJ zorganizovali športové popoludnie, návštevu čilistovského športového komplexu x-bionic sphere a netradičnú plavbu loďou do Čuňova, na ktorej boli žiaci našej školy animátormi a sprievodcami.

Hlavným organizátorom projektu – žiakom a pedagógom z Debrecína sa u nás páčilo, Spokojní boli tak s programom ako aj so stravou v školskej jedálni Žitný ostrov a ubytovaním v  školskom internáte. Domov odchádzali plní zážitkov. Na záver stretnutia skonštatovali, že ich čaká ťažká úloha aby sa nám v pohostinnosti vyrovnali. Ďalšie stretnutie sa uskutoční totiž už v októbri v Debrecíne.

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota  Šamorín ako partner v projekte Határtalanul 2018
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota  Šamorín ako partner v projekte Határtalanul 2018
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota  Šamorín ako partner v projekte Határtalanul 2018
Copyright © 2024 Šamorínčan