streda, 17. apr. 2024
dig

Stredoškoláci z GMRŠ Šamorín súťažili v poskytovaní prvej pomoci

13.10.2020, 13:08
GMRŠ

Zriaďovateľ Gymnázia M.R. Štefánika v Šamoríne, Trnavský samosprávny kraj v súčinnosti s územným spolkom SČK usporiadali dňa 22.09.2020 1. ročník Súťaže o putovný pohár župana TTSK v poskytovaní prvej pomoci pre SOŠ a gymnázia. Poslaním súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 1 . - 4. ročníkov stredných odborných škôl a gymnázií bola previerka vedomostí a zručností v poskytovaní prvej pomoci družstiev.

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne reprezentovalo družstvo v zložení - Richard Karácsony z IV.A triedy (ako veliteľ skupiny), Patrícia Gombárová, Sofia Valentovičová, Rebeka Čierňavová, Adam Gyurcsi a Viktor Kvarda, všetci zo Septimy A ako členovia.

dig

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:
1. Vedomosti o Slovenskom červenom kríži, medzinárodnom ČK/ČP  a vedomosti o bezpríspevkovom darcovstve krvi
2. Teoretické zdravotnícke vedomosti
3. Prezentácia oživovania
4. Prezentácia úkonov oživovania každým členom družstva
5. Praktické poskytovanie prvej pomoci – na stanovištiach boli na figurantoch namaskované jednotlivé udalosti ako napríklad  bezvedomie,  šok, krvácanie (vonkajšie, vnútorné, z nosa, ucha) atď.

dig

Na súťaži boli zabezpečené všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia, prebehla v duchu fair-play. Všetci členovia nášho družstva preukázali dobré vedomosti a zručnosti, snažili sa zvládnuť dané úlohy na maximum. Počas celej súťaže vládla dobrá nálada, súťaživý duch a príjemná atmosféra.

Pevne verím, že v blízkej budúcnosti sa naša škola bude môcť pýšiť získaním putovného pohára župana Trnavského kraja.

Mgr. Ildikó Dávidová

Školiteľka a vedúca družstva

Copyright © 2024 Šamorínčan