piatok, 19. apr. 2024
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže

ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže

12.11.2021, 07:31
www.stksamorin.sk

Klub ŠTK Šamorín v spolupráci s Mestom Šamorín zorganizoval na štadióne v Pomlé enviromentálnu prednášku, ktorá hravou formou priblížila našim mladým futbalistom environmentálne otázky ohľadom separovania odpadu.

ŠTK Šamorín sa hlási k ohľaduplnosti k svojmu okoliu, životnému prostrediu. Po zapojení sa k Dňu Zeme, v rámci ktorého dospelí aj mládežnícki futbalisti v našom klube niekoľkokrát čistili od odpadu okolie štadióna a park v Pomlé, v náväznosti na aktivitu, v rámci ktorej sa naši hráči zapojili do Dňa bez áut, a po tom, čo sme na štadióne v Pomlé a jeho okolí osadili nádoby na separovaný zber odpadu, náš klub zorganizoval ďalšiu aktivitu, ktorá má pripomenúť, že k svojmu okoliu sa musíme správať šetrnejšie.

Z iniciatívy ŠTK Šamorín a v spolupráci s Mestom Šamorín, sa vo štvrtok 11.11.2021 v priestoroch štadióna uskutočnila prednáška, ktorá hravou formou vysvetlila mladým členom nášho klubu, ako správne triediť odpad. Zúčastnili sa jej mládežnícke kategórie prípraviek od U9 až U11, ktoré si pozreli inštruktážne video a prednášku pracovníkov Mestského úradu Šamorín, Leou Fašangovou a Arnoldom Kocsisom, nasledované súťažou v správnom triedení.

Na ihrisku tak spojili futbalový tréning s vedomosťami, ktoré sa im zídu aj v bežnom živote. Dnešná prednáška bola úvodom do vzdelávacích projektov s environmentálnou tematikou, ktoré plánujeme spoločne s Mestom Šamorín, s cieľom viesť mládež k ekologickému mysleniu. Postupne zapojíme do projektov aj staršie kategórie nášho klubu. Veríme, že aj týmito projektami prispejeme k výchove našej mládeže a budeme upozorňovať tým aj naše okolie, že každý nesieme vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.

Krok po kroku k zdravšej planéte!

Hajrá Somorja!

ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
ŠTK Šamorín odštartoval projekt environmentálnej výchovy mládeže
Copyright © 2024 Šamorínčan