nedeľa, 21. júl. 2024
Štartuje participatívny rozpočet – Váš hlas môže rozhodnúť!

Štartuje participatívny rozpočet – Váš hlas môže rozhodnúť!

1.6.2021, 06:56
www.samorin.sk

Tento rok po prvýkrát prináša Mesto Šamorín občanom možnosť spolurozhodovať o využití časti verejných financií. Pravidlá, ako sa môžu občania zapojiť do rozhodovania a o čom presne môžu rozhodovať, prináša participatívny rozpočet mesta.

Mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte sumu 15-tisíc eur, ktorá pôjde na realizáciu projektov, ktoré navrhnú občania mesta – fyzické osoby nad 16 rokov, fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby (neziskové organizácie) pôsobiace na území mesta Šamorín. Nosnou témou participatívneho rozpočtu bude úprava a skrášlenie verejných priestorov, voľnočasové tvorivé aktivity a verejnoprospešné služby.

Program sa oficiálne spustí k 1. júnu 2021. Do participatívneho rozpočtu sa môžu zapojiť ako žiadatelia fyzické osoby nad 16 rokov s trvalým pobytom v Šamoríne, fyzické  osoby – podnikatelia a právnické osoby so sídlom v Šamoríne. Svoje projekty vo vyššie uvedených témach môžu podávať do 31. júla 2021. Vyplnený formulár môžete podať online na webstránke samorin.hlasobcanov.sk alebo vo vytlačenej forme na vrátnici MsÚ Šamorín.

Podané projekty následne prejdú odborným hodnotením, ktoré vyhodnotí ich súlad s kritériami programu a odporučí alebo neodporučí ich na realizáciu. Zoznam projektov, ktoré vyhovujú kritériám programu, bude známy do 15. septembra 2021. Pred spustením hlasovania bude v druhej polovici septembra naplánovaná verejná prezentácia projektov určená predovšetkým pre budúcich hlasujúcich občanov mesta. V nadväznosti na to bude SMS hlasovanie prebiehať od 1. do 15. októbra 2021. Výsledky zverejní MsÚ 31. októbra 2021. Projekty s najväčším počtom hlasov dostanú žiadaný finančný príspevok na realizáciu svojho projektu počas roka 2022.

Program participatívneho rozpočtu nemá ambíciu suplovať existujúcu podporu mesta športovým, kultúrnym a sociálnym organizáciám, preto si mesto zvolilo prierezovú, „univerzálnu“ tému. Ide o taký doplnok podpory občianskych iniciatív v meste, ktorý je jedinečný je v tom, že aj sami prijímatelia môžu svojou aktivitou významne posunúť svoj projekt k realizácii.

Máte nápad do participatívneho rozpočtu? Čo by ste mali urobiť?

1.Navrhnite cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a pridanú hodnotu, ktorú komunita získa realizáciou projektu. Zamerajte sa na úpravu verejných priestorov, voľnočasové tvorivé aktivity a verejnoprospešné služby, ktoré ešte v Šamoríne nemáme. Vyzdvihnite, komu bude slúžiť výsledok projektu (kto je cieľová skupina).

2.Definujte, čo všetko musíte vykonať, v akom časovom slede a horizonte – navrhnite aktivity.

3.Zostavte tím a preukážte, že ste úlohy schopní zvládnuť a máte plán, ako výsledky projektu zachováte aj do budúcna.

4.Rozpíšte jednotlivé položky, ktoré potrebujete zafinancovať, tak, aby bol projekt a jeho aktivity prehľadné a kontrolovateľné. Pridajte minimálny vlastný finančný vklad.

5.Nezabudnite Váš projekt prihlásiť do programu Participatívny rozpočet mesta Šamorín do 31. júla 2021!

 

Copyright © 2024 Šamorínčan