utorok, 16. apr. 2024
Stanovisko ŠTK Šamorín k blogu “Petícia rozhýbala kompetentných: Šamorín vybuduje futbalové ihrisko za takmer 1,1 mil €”

Stanovisko ŠTK Šamorín k blogu “Petícia rozhýbala kompetentných: Šamorín vybuduje futbalové ihrisko za takmer 1,1 mil €”

15.1.2020, 11:03
Slávka Gáborová

Vedenie ŠTK Šamorín chce týmto reagovať na blog uverejnený dňa 3.1.2020 na stránke samorincan.sk pod názvom “Petícia rozhýbala kompetentných: Šamorín vybuduje futbalové ihrisko za takmer 1,1 mil €”.

Vzhľadom na to, že sa v blogu jedného z najčítanejších periodík v meste Šamorín jeho autor minimálne v dvoch bodoch vyjadruje nepravdivo a v ďalších častiach neúplne a účelovo o skutočnostiach, týkajúcich sa klubu, čím poškodzuje jeho obchodné meno a dobrú povesť, klub sa po hlbšom zvážení rozhodol uviesť veci na pravú mieru.

Sekcia Blog na stranké Šamorínčan je otvorená širokej verejnosti a nie je súčasťou redakčného systému. Ľudia sa pod svojím menom môžu vyjadrovať a komentovať dianie v našom meste. 

Vedenie klubu reaguje na tento článok: Petícia rozhýbala kompetentných: Šamorín vybuduje futbalové ihrisko za takmer 1,1 mil €

V spomínanom blogu sa okrem iného píše:

“…Okrem iného sme sa dozvedeli, že v meste máme až dva kluby ŠTK, čo veľa ľudí dovtedy netušilo. Oba kluby sú financované z mestských zdrojov.”

FC ŠTK 1914 Šamorín je jediným futbalovým klubom rovnakého názvu v meste. Držiteľom licencie, na základe ktorej je klub oprávnený zúčastňovať sa súťaží organizovaných SFZ vo všetkých vekových kategóriách, je FC ŠTK 1914 Šamorín a.s. Akciová spoločnosť zároveň zabezpečuje kompletné financovanie a fungovanie A mužstva zo svojej obchodnej a marketingovej činnosti a v žiadnej forme nepoberá mestské financie. Chod mládeže zabezpečuje prostredníctvom svojich členov občianske združenie a ako nezisková organizácia funguje na základe sponzorských darov, príspevkov svojich členov ale aj mestského príspevku. Rozpočet mládeže je každoročne uverejňovaný na webe stksamorin.sk a je tak absolútne transparentný.

“…A to aj napriek tomu, že futbalový klub je v stálych finančných problémoch.”

Ide o hrubé zavádzanie a poškodzovanie dobrého mena klubu. Klub v súčasnej dobe nemá žiadne záväzky po splatnosti, riadne a včas si plní svoje platobné povinnosti. A tím sa môže od začiatku tejto sezóny oprieť o silných marketingových partnerov v spoločnostiach Slovnaft a.s., Respect Slovakia, Bitumat s.r.o., vďaka ktorým je tohtosezónny rozpočet A tímu vykrytý a minimálne do konca sezóny v žiadnom prípade nehrozí stav, v ktorom by klub nebol schopný plniť si svoje záväzky. Klub sa navyše môže oprieť o spoluprácu s DAC Dunajská Streda, v ktorom získal silného a stabilného partnera.

Okrem reakcie na priame zavádzanie autora článku voči ŠTK Šamorín, chce vedenie klubu pripomenúť, že ŠTK Šamorín prišiel na základe zastavenia projektu výstavby umelej trávy o účelovú dotáciu Slovenského futbalového zväzu, ktorá mala významnou čiastkou podporiť výstavbu potrebného športoviska v meste. (http://stksamorin.sk/index.php/sk/archiv-clankov-6/a-muzstvo/3057-reakcia-na-komunike-sfz-k-zruseniu-dotacie). Rovnako považuje za nepresné uvádzanie konkrétnej sumy za výstavbu umelej trávy, keďže tá ešte len bude predmetom nacenenia po tom, ako bude vyhlásené verejné obstarávanie.

Zároveň chce vedenie klubu prizvukovať, že rozvoj športovej infraštruktúry nie je len záujmom a zodpovednosťou jedného športového klubu, ale mal by byť, vrátanie jeho financovania, verejným záujmom. Preto nie je na mieste spochybňovanie mesta ako pôvodcu predkladaných návrhov na rozvoj športovej infraštruktúry, najmä, ak je práve mesto majiteľom pozemkov, na ktorých daná infraštruktúra má vzniknúť.

ŠTK Šamorín v spolupráci s mestom Šamorín majú dlhodobo za cieľ športový rozvoj obyvateľov mesta i priľahlých obcí, ako všeobecného záujmu občanov. Verejne prezentované nepravdy, podobné uverejnenému blogu, sťažujú pozíciu oboch subjektov v napĺňaní tohto cieľa, preto sme považovali za nutné reagovať.

S úctou vedenie FC ŠTK 1914 Šamorín.

Copyright © 2024 Šamorínčan