štvrtok, 23. máj. 2024

Špeciálny pedagóg Materská škola, Hviezdoslavov

8.11.2021, 07:45
Peter Gábor

Špeciálny pedagóg Materská škola, Hviezdoslavov

Miesto práce: Hviezdoslavov


Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov

Termín nástupu
1.12.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.11.2021

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
109

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky
K žiadosti je potrebné priložiť:

• Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača
• Doklad o dosiahnutom vzdelaní ( fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
• Súhlas so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Čestné prehlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti písomne na adresu Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov, Hlavná ulica č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov do 24.09.2021.
Obálku označte ,, špeciálny pedagóg MŠ – neotvárať ,,

Na osobný pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hviezdoslavov 51
93041 Hviezdoslavov
www.mshviezdoslavov.sk
0315625063
Kontaktná osoba
Jana Krajmer
0910333030
 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan