piatok, 24. máj. 2024
Slávnostne odovzdali obnovenú hasičskú zbrojnicu v Mliečne

Slávnostne odovzdali obnovenú hasičskú zbrojnicu v Mliečne

13.7.2021, 14:27
www.samorin.sk

Kvôli dlhodobo nepriaznivej pandemickej situácii bola obnovená a rozšírená hasičská zbrojnica v Mliečne slávnostne odovzdaná až v sobotu 10. júla 2021. Za prítomnosti župnej a okresnej hasičskej generality sa ako prvý ujal slova primátor mesta Csaba Orosz, ktorý po privítaní hostí a obyvateľov Mliečna pripomenul, že vďaka úspešným projektom podaným mestom a súčinnosti s mestským podnikom Area Šamorín, s.r.o sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca tento projekt obohacujúci spoločný verejný majetok.

Kým o histórii a úspechoch DHZ Mliečno hovoril predseda zboru Vojtech Kovács, poslanec a predseda samosprávneho výboru pre Mliečno Jozef Nagy informoval verejnosť o priebehu prác vykonaných pri rekonštrukcii zbrojnice, ktoré stálo viac ako 80 tisíc eur. Slávnostného odovzdania objektu sa zúčastnil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi, župný veliteľ DHZ, generál Eugen Czajlik a riaditeľ Okresnej záchrannej a hasičskej služby v Dunajskej Strede Štefan Lelkes.

Copyright © 2024 Šamorínčan