nedeľa, 21. apr. 2024
Školy môžu žiadať o prístrešky na bicykle. Ministerstvo dopravy spúšťa dotáciu za 750-tisíc eur

Školy môžu žiadať o prístrešky na bicykle. Ministerstvo dopravy spúšťa dotáciu za 750-tisíc eur

1.10.2021, 07:17
Oznam
ilustr. obrázok

Ministerstvo dopravy a výstavy SR vyhlásilo ďalšiu „cyklovýzvu“. Zriaďovatelia škôl môžu žiadať o poskytnutie dotácie na osadenie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Celková výška dotácií je 750-tisíc Eur.

O dotácie môžu oprávnení žiadatelia, predovšetkým obce a vyššie územné celky, požiadať do 31. decembra 2021. Maximálna výška finančného príspevku je 30-tisíc Eur. „V aktuálnej  výzve sa cielene zameriavame na  našu  najmladšiu  generáciu, u ktorej chceme postupne budovať zdravé a ekologické dopravné návyky a zároveň im vytvárať možnosti na bezpečný príchod do školy a uloženie bicykla,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Národný cyklokoordinátor Peter Kľučka nepochybuje, že o dotácie bude veľký záujem. „Už dnes môžem povedať, že sú desiatky škôl, ktoré sa chcú prihlásiť. Výhodu určite budú mať školy, ktoré sa venovali cyklodoprave už predtým a budovali napríklad cyklotrasy. Nech to nie sú len osamotené prístrešky, ale aby to ich budovanie aj dávalo zmysel,“ povedal Kľučka v livestreame ministra dopravy na facebooku.

Na príprave projektu sa podieľali aj predstavitelia združenia Cyklokoalícia. V minuloročnom prieskume zistili, že až tri štvrtiny škôl nemajú dostatočné kapacity na parkovanie bicyklov. „Je to veľmi dôležitá vec a signál zo strany ministerstva a štátu, že majú záujem zlepšovať mobilitu na školách. Nie je to bežné ani v iných európskych krajinách, aby štát podporoval infraštruktúru na základných školách,“ uviedol v livestreame prezident Cyklokoalície Dan Kollár.

Ministerstvo plánuje vo vyhlasovaní „cyklovýziev“ pokračovať aj do budúcnosti. Financované majú byť z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti či z Operačného programu Slovensko. „Našim záujmom je vytvoriť na Slovensku bezpečné podmienky pre využívanie bicykla nielen ako voľnočasovej aktivity, ale aj ako štandardného každodenného dopravného prostriedku,“ dodal Andrej Doležal.

Viac informácií o výzve a vzor žiadosti nájdete na:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/cyklovyzva/dotacie-2021/vyzva-2021-skoly

Copyright © 2024 Šamorínčan