nedeľa, 18. apr. 2021
Školské obedy sú zadarmo, rodičia platia režijné náklady

Školské obedy sú zadarmo, rodičia platia režijné náklady

28.8.2019, 12:50
Vladimír Gábor

Blíži sa začiatok nového školského roka a s ním aj otázka, ako je to vlastne s obedmi zadarmo. Naozaj nebudú rodičia nič doplácať?

Od 1. januára má nárok na obedy zadarmo časť detí v materských školách a od 1. septembra budú od dostávať bezplatnú stravu aj žiaci základných škôl. Od začiatku školského roka každý žiak dostane denne na stravu 1,2 eura. Ide o dotáciu štátu na jedlo a tá sa netýka režijných nákladov samospráv.

Ministerstvo školstva v tejto súvislosti uviedlo, že podľa školského zákona podmienky platby v školskej jedálni a výšku príspevku na režijné náklady určuje zriaďovateľ, obec alebo župa.

Zisťovali sme, ako je to v Šamoríne. Mestský úrad sa v tejto veci odvolal na školský zákon ako aj mestom prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 2019.

,,Príspevok v Školskej jedálni pri materských školách pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy sa určuje nasledovne: desiata, obed, olovrant je v sume 1,54 eura/deň (3. finančné pásmo: desiata 0,38 eur, obed 0,90 eur, olovrant 0,26 €) a zároveň pre deti sa ku každému obedu určuje režijný príplatok vo výške 0,20 eura/deň. Spolu je to 1,74 eura/deň. Zákonný zástupca päťročného dieťaťa teda zaplatí rozdiel z celkovej sumy 1,74 € -1,20 €, čiže 0,54 eura/deň,” uviedlo mesto.

Obdobne to platí aj žiakov základných škôl. “Obed pre I. stupeň: 1,21 eur/deň (3. finančné pásmo) a režijný poplatok 0,20 eur/deň, spolu je to 1,41 eur. Zákonný zástupca žiaka na I. stupni teda zaplatí rozdiel z celkovej sumy 1,41 € -1,20 €, čiže 0,21 eura/deň.

Obed pre II. stupeň: 1,30 eur/deň (3. finančné pásmo) a režijný poplatok 0,20 eur/deň, spolu je to 1,50 eur. Zákonný zástupca žiaka na II. stupni teda zaplatí rozdiel z celkovej sumy 1,50 € -1,20 €, čiže 0,30 eura/deň,” uviedlo mesto.

Suma 1,20 € je spomínaná dotácia na jedlo

Obdobne to funguje aj v ďalších obciach a mestách na Slovensku.

Na celoštátnej úrovni sa hovorí aj o tom, že obedy zadarmo sú pekná vec, no školským jedálňam chýbajú zamestnanci. Radnica uviedla, že Šamorína sa tento problém netýka.

Mesto v súvislosti so zmenou systému stravovania uskutočnilo investície do školských jedálni a pristúpilo k ich rekonštrukcii. “ZŠ Mateja Bela má k dispozícii v rámci investícií 56 000 eur na nákup zariadení do kuchyne, na dodávku vzduchotechniky a na čipový systém do jedálne. Na vodoinštalačné, elektroinštalačné, murárske a maliarske práce vo vnútorných priestoroch školskej kuchyne cca. 15 000 eur. ZŠ Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským má k dispozícii v rámci investícií 6 300 eur na nákup zariadení do jedálne a cca 8 000 eur na modernizáciu jedálne,” uviedla radnica.

Copyright © 2021 Šamorínčan