sobota, 25. máj. 2024
Šiesty ročník programu Rozprúdime regióny s navýšenou podporou

Šiesty ročník programu Rozprúdime regióny s navýšenou podporou

18.5.2022, 17:20
SITA

Nadácia ZSE vyhlásila šiesty ročník obľúbeného grantového programu Rozprúdime regióny. Program podporí projekty zviditeľňujúce a rozvíjajúce kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách. O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby aj školy a školské zariadenia pôsobiace na západnom Slovensku. Nadácia spolu rozdelí 200 000 eur. Projekty je možné predkladať do 15. júna 2022.

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Kľúčovým v tejto podpore je grantový program Rozprúdime regióny, ktorý má doposiaľ za sebou päť úspešných ročníkov. Za toto obdobie Nadácia ZSE podporila aktívne komunity, obce a mestá v západoslovenskom regióne sumou takmer 600 tis. eur, ktoré boli prerozdelené medzi 800 lokálnych projektov.  Program aj v aktuálnom ročníku už tradične podporí vybrané projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti.

„Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vzhľadom k dianiu vo svete sme sa rozhodli v aktuálnom ročníku dať priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, prispievajú vzájomnému spoznávaniu. Keďže v tomto roku oslavuje ZSE svoju storočnicu, rozhodli sme sa podporiť projekty celkovou sumou až 200 000 eur, pričom výška podpory na jeden projekt je 2500 eur, “ uviedla pri vyhlásení grantového programu programová riaditeľka nadácie ZSE Erika Škultétyová.

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby aj školy a školské zariadenia pôsobiace v regióne západného Slovenska. Projekty je potrebné prekladať elektronicky prostredníctvom online formuláru, ktorý je prístupný na stránke www.nadaciazse.sk do 15. 6. 2022. Na stránke sú zverejnené aj všetky konkrétne informácie o typoch a zameraní projektov.

Copyright © 2024 Šamorínčan