streda, 19. jún. 2024
Seriózne o mestskom cintoríne

Seriózne o mestskom cintoríne

24.8.2021, 07:34
www.samorin.sk

Na mestskej webovej stránke sa prednedávnom objavila informácia, že správca cintorína v súlade s nariadeniami mesta zavádza na území cintorína viaceré sprísnenia. Nové opatrenia boli zavedené s cieľom zachovať dôstojnosť a duchovno cintorína a tiež z úcty k zosnulým. K tomu je potrebné aj to, aby bol v cintoríne poriadok, čistota a pokoj. Toto všetko sa však dá dosiahnuť len spolu s nájomcami hrobových miest a príbuznými zosnulých.

Každý by chcel, aby boli hroby jeho zosnulých vždy čisté a v poriadku, ale mali by myslieť aj na ostatných a na poriadok celého objektu. Na mestskom cintoríne je viac ako 3500 hrobových miest a pri asi 10% z nich sú postavené lavičky, vo väčšine prípadov bez povolenia. Veľakrát bránia v prístupe k iným hrobom, veľa z nich je v zlom stave, navyše sú ich štýly a materiály rôzne. Nie je už priestor na umiestnenie ďalších. Staré lavičky a kovové úložné boxy možno zachovať, sme však nútení ich stav regulovať. Najdôležitejšou podmienkou je, aby neboli prekážkou pre nikoho a boli vo vyhovujúcom stave. Celkový obraz cintorína by vylepšili, ak by boli všetky bez operadla, prípadne na spodku s uzamykateľným boxom. Keďže lavičky sú umiestnené už mimo prenajímaných hrobových miest, potrebujeme dohodu a kompromis. Budeme preto dotknutých kontaktovať a spoločne hľadať riešenie.

Sú pozostalí, ktorí vysadia tuje, kríky a kvety okolo hrobov, neakceptujúc okolité hroby a prístup k nim. Nakoľko akákoľvek výsadba mimo hrobového miesta podlieha povoleniu, potrebujeme dohodu aj v týchto prípadoch. V súčasnosti však nemáme možnosť rozširovať takúto vegetáciu.

Ďalším estetickým problémom je množstvo rôzneho náradia nechávaného na území cintorína. Ide o metly, metličky, hrable, vedrá a najmä handry, ktoré sa povaľujú za náhrobnými kameňmi alebo sú povešané na stromoch a na lavičkách. Pri pozornom pohľade pôsobia odpudzujúco. V tomto prípade nestojíme o kompromis, tieto veci na cintoríne jednoducho nemajú miesto. Budú pozbierané a odstránené z tohto miesta.

S tým súvisí aj fakt, že veľa ľudí sa sťažuje – oprávnene – na vtáky, najmä na holuby, ktoré špinia na hroby. Nakoľko je náš cintorín krásny park plný stromov, tento problém sme zo strany mesta doposiaľ nevedeli vyriešiť. Sme však otvorení každej dobrej myšlienke alebo nápadu aj od obyvateľov.

Čo sa týka mačiek žijúcich na cintoríne, situácia sa v tejto oblasti zlepšila. Znížil sa ich počet, no stále sú ľudia, ktorí im postavia brloh alebo prístrešok. Naši zamestnanci však, tak ako doteraz, tieto stavby bezodkladne odstraňujú.

Na šamorínskom cintoríne sa už viac ako 20 rokov nezmenila cena prenájmu hrobových miest (33 € za dvojitý hrob, 20 € na jednotlivý hrob, a to na 10 rokov). Vedenie mesta v súčasnosti ani neplánuje tieto ceny zvyšovať. Je to krok, ktorým sa snaží v rámci spoločného úsilia mesta a obyvateľov zabezpečiť dôstojnosť a poriadok tohto pietneho miesta.

Mestský cintorín je pre Šamorínčanov jedným z najsvätejších miest a vyvoláva snáď najviac emócií. Som presvedčený, že snaha o vyriešenie všetkých vyššie uvedených problémov napokon nájde u obyvateľov podporu a spoločne nájdeme cestu, s ktorou bude každý spokojný.

Pre zachovanie dôstojnosti cintorína Vám vopred ďakujeme za spoluprácu.

Jozef Nagy
riaditeľ mestskej spoločnosti Area Šamorín s.r.o.

Copyright © 2024 Šamorínčan