nedeľa, 14. apr. 2024
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!

Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!

14.5.2021, 13:00
www.samorin.sk

Asistovaná forma sčítania obyvateľov sa začala pred viac ako týždňom, 3. mája 2021 a potrvá do 13.6.2021. Počas nej budú pomáhať asistenti tým obyvateľom, ktorí nevyplnili elektronický sčítací hárok v prvej etape sčítania. Títo asistenti sú k dispozícii na mestskom úrade a v mestskej knižnici. Imobilných občanov, resp. tých, ktorí sa z nejakého dôvodu nevedia dostaviť do klientskych centier, navštívia osobne doma. O služby mobilného asistenta môžete požiadať na telefónnom čísle 031-59 00 404.

Počas uplynulého týždňa a pol sa ukázalo aj to, ktoré sú najčastejšie chyby pri sčítaní.
V prípade detí napríklad nestačí uviesť len ich počet, ale treba na každé dieťa vyplniť sčítací hárok samostatne.
Ak nie ste si istý, či bol počas elektronického sčítania Váš hárok systémom zaznamenaný, radšej sa dajte sčítať ešte raz počas asistovaného sčítania. Systém automaticky vymaže prípadné duplikáty s rovnakými údajmi.

Je dôležité podotknúť, že účasť na sčítaní je zo zákona povinná, kto sa nesčíta, môže počítať s pokutou.
Treba mať na pamäti aj to, že mestský úrad z dôvodu ochrany osobných údajov nedisponuje zoznamom obyvateľov, ktorí sa nezúčastnili sčítania v roku 2021.

Otváracie hodiny klientskych centier a kontakty mobilnej asistenčnej služby:

hodiny

Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Sčítanie obyvateľov 2021: nestačí len uviesť počet detí!
Copyright © 2024 Šamorínčan