piatok, 19. apr. 2024
Samosprávy a občania môžu pripomienkovať cestovné poriadky

Samosprávy a občania môžu pripomienkovať cestovné poriadky

7.9.2021, 09:29
Oznam

Od 2. do 20. septembra majú obce ako aj občania v Trnavskom kraji možnosť zasielať požiadavky na úpravu cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v spádových oblastiach dopravcov SAD Dunajská Streda, Arriva Trnava a SKAND Skalica.

V pripravovaných poriadkoch prepravcovia zohľadnia aktuálne časové posuny vlakových spojov a podľa možnosti zosúladia prestupy v prestupových uzloch. Objednávateľom služieb vo verejnom záujme je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý samosprávam rozposlal výzvu na pripomienkovanie.

Ako kraj upozornil vo výzve, vzhľadom na to, že bude musieť doručené pripomienky a požiadavky s dopravcami prerokovať, na tie, ktoré budú doručené po termíne, nebude možné prihliadať. Zároveň žiada samosprávy o dôsledné zváženie požiadaviek a súčinnosť so zástupcami ostatných obcí. „V prípade zasielania protichodných požiadaviek bez diskusie a vzájomnej dohody nie je možné ich zapracovať tak, aby splnili svoj účel,“ uvádza.

TTSK zároveň pripomenul, že v rozpočte narastá strata za platby na zabezpečovanie dopravy. Zavedenie nového autobusového spoja bude preto možné realizovať, ak sa zástupcovia jednotlivých obcí dohodnú a po odsúhlasení TTSK budú uhrádzať vzniknutú stratu, prípadne jej časť. „Uvítame návrhy zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cestujúcich,“ uvádza TTSK.

Požiadavky je potrebné adresovať jednotlivým prepravcom a kópiu zaslať na TTSK, odbor dopravnej politiky.

SAD Dunajská Streda, a.s.

Bratislavská cesta 918/2

929 13 Dunajská Streda

e-mail: ladziansky [at] sadds.sk  (zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202)

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky 

Starohájska 10

917 01 Trnava

e-mail: doprava [at] trnava-vuc.sk

Copyright © 2024 Šamorínčan