piatok, 24. máj. 2024
Šamorínsky cintorín je opäť otvorený

Šamorínsky cintorín je opäť otvorený

23.7.2021, 08:53
Mirtil Lépesová
www.samorin.sk

Šamorínsky cintorín utrpel veľké škody počas búrky 18.7.2021 a kvôli opravám muselo mesto územie cintorína zatvoriť. Cintorín uzavrel prevádzkovateľ Area Šamorín s.r.o. Niekoľko dní bol cintorín celý uzavretý bez možnosti návštevy verejnosti. Najväčšie škody utrpeli pochopiteľne stromy a príroda no poškodených bolo aj niekoľko náhrobných kameňov. 

Dňa 21.júla 2021 sa však cintorín opäť otvoril pre verejnosť. 

Časti, kam občania nemohli ísť boli ohraničené páskami a to z dôvodu ich vlastnej bezpečnosti, keďže mnoho stromov po búrke popadalo, ale po návšteve cintorína sme zistili, že pracovníci Arey urobili za niekoľko dní obrovský kus práce a je možné navštíviť už všetky časti.

Zamestnanci Arey pracovali aj na iných poškodených častiach mesta ako napríklad v parku Pomlé, kde búrka tiež poškodila niekoľko stromov. 

Dňa 18.júla 2021 v Šamoríne napadlo 60 až 80 ml zrážok a naši hasiči mali odvtedy práve kvôli tomuto plné ruky práce. Na pomoc šamorínskym hasičom prišli aj hasiči z okolitých miest. 

Profesionálni ale aj dobrovoľní hasiči mali rekordný počet nasadených a to 116. Na škodách dňa 18.júla pracovalo dokopy 92 hasičov 12 hasičských zborov a 26 hasičských vozidiel zo Šamorína aj z okolitých obcí.

Na cintoríne si najviac škody odniesli stromy. Popadané stromy sa však pracovníkom podarilo odstrániť a dnes je už cintorín bezpečný pre návštevu občanov.  

(Dve fotografie, na ktorých je cintorín hneď po búrke sú z portálu samorin.sk, článok https://samorin.sk/plati-zakaz-vstupu-na-mestsky-cintorin-pracujeme-na-odstraneni-skod/ )

Šamorínsky cintorín je opäť otvorený
Šamorínsky cintorín je opäť otvorený
Šamorínsky cintorín je opäť otvorený
Copyright © 2024 Šamorínčan