nedeľa, 14. apr. 2024
Šamorínski hasiči zasahovali včera na kúpalisku v Dunajskej Strede

Šamorínski hasiči zasahovali včera na kúpalisku v Dunajskej Strede

13.5.2022, 13:13
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

Včera pred 9-tou hodinou bol vykonaný výjazd z dôvodu úniku chlóru z prenosnej tlakovej nádoby v areáli kúpaliska v Dunajskej Strede. Na miesto udalosti boli vyslané hasičské jednotky z Dunajskej Stredy, Šamorína a Trnavy  s vozidlom určeným na ekologické havárie a sanitným vozidlom hasičskej záchrannej služby.

V čase vzniku udalosti sa v areáli kúpaliska nachádzalo približne 400 návštevníkov. Technickí pracovníci zariadenia pri rutinnej prehliadke čerpacej stanice, z ktorej sa chlór čerpal do bazénov, zistili, že popod tesniaceho ventilu dochádza k úniku chemickej látky. Stanica sa nachádzala v odľahlej časti kúpaliska, kde sa vyskytovali len technické budovy. Zamestnanci okamžite za použitia ochranných pomôcok vyniesli tlakovú nádobu na voľné priestranstvo, kde ju obsypali haseným vápnom. V čase vzniku udalosti bolo bezvetrie a tak neprišlo k priamemu ohrozeniu návštevníkov ani pracovníkov.

Po príjazde hasičov stále unikala látka z tlakovej nádoby. Nakoľko nebolo možné zastaviť únik, boli zasahujúci príslušníci po konzultácií s firmou zabezpečujúcou servis čerpacej stanice, nútení zakopať nádobu do 2 metrovej hĺbky. Personál kúpaliska poskytol pracovný stroj na výkopové práce. Na dno jamy bolo vysypané hasené vápno a následne zasypaná hlinou. Prístrojom na sledovanie koncentrácie plynov bolo počas celého zásahu monitorované ovzdušie s negatívnym výsledkom. Pri udalosti neprišlo k žiadnym zraneniam.

ds1

ds

 

Copyright © 2024 Šamorínčan