nedeľa, 16. jún. 2024
Šamorínske gymnázium M. R. Štefánika má vďaka Rade školy nové chemické laboratórium aj kryté cyklostojisko

Šamorínske gymnázium M. R. Štefánika má vďaka Rade školy nové chemické laboratórium aj kryté cyklostojisko

24.2.2022, 13:35
Gymnázium M. R. Štefánika

Šamorínske Gymnázium Milana Rastislava Štefánika  má v súčasnosti  273 žiakov, z ktorých väčšina študuje v 8-ročnom štúdiu. Hlavným cieľom školy je kvalitná príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.

Vedenie školy na čele s riaditeľkou PaedDr. Editou Lysinovou  sa usiluje, aby napriek ťažkej pandemickej dobe škola neustále napredovala, a to aj prostredníctvom inovatívnych projektov a modernizáciou budovy, učební a učebných pomôcok.

Vďaka dobrej spolupráci s Radou rodičovského združenia sa v tomto školskom roku uskutočnila kompletná rekonštrukcia a modernizácia chemického laboratória. V rámci projektu tu boli, okrem stavebných úprav, zakúpené nové chemické pracovné stoly so stoličkami a skrine, ktoré zabezpečia bezpečnú prácu pre žiakov na hodinách chémie a vykonávanie zaujímavých chemických pokusov aj pri väčšom počte žiakov. K dispozícii tu je aj interaktívna obrazovka a nová tabuľa. Od januára 2022 je tu vďaka tejto investícii možné vykonávať aj žiacke pokusy, nielen demonštračné, zabezpečované učiteľom.

Ďalším inovatívnym projektom, ktorým sa šamorínske gymnázium môže pýšiť, je nový cykloprístrešok, najmodernejší v trnavskom kraji. Zabezpečuje ochranu bicyklov pred nepriaznivým poveternostnými vplyvmi, funguje na čipy a každý žiak ho môže využívať po celý čas štúdia na škole. Nové, študentmi už obľúbené, stojisko prispieva k ochrane životného prostredia, pretože študenti nemusia na dopravu do školy využívať odvoz osobným autom. 

Študentov v tomto roku milo prekvapila aj realizácia nápadu riaditeľky, ktorá v spolupráci s Radou rodičovského združenia nechala nainštalovať do všetkých tried a učební školský rozhlas. Každý deň pred a po vyučovacou hodinou v rámci  projektu naladenia sa na vyučovanie namiesto zvonenia poteší študentov modernými pesničkami.

Šamorínske gymnázium M. R. Štefánika má vďaka Rade školy nové chemické laboratórium aj kryté cyklostojisko
Šamorínske gymnázium M. R. Štefánika má vďaka Rade školy nové chemické laboratórium aj kryté cyklostojisko
Šamorínske gymnázium M. R. Štefánika má vďaka Rade školy nové chemické laboratórium aj kryté cyklostojisko
Šamorínske gymnázium M. R. Štefánika má vďaka Rade školy nové chemické laboratórium aj kryté cyklostojisko
Šamorínske gymnázium M. R. Štefánika má vďaka Rade školy nové chemické laboratórium aj kryté cyklostojisko
Copyright © 2024 Šamorínčan